สสส. เสริมพลังชุมชนปงใต้ ต้นแบบหมู่บ้านป้องกันไฟป่า

แนวกันไฟ

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหาร สสส. ลงพื้นที่เสริมพลังชุมชนบ้านปงใต้ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านที่รับผิดชอบป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ว่า การเผาเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 พื้นที่บ้านปงใต้ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ได้รับมอบหมายจากทางการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอุทยานแห่งชาติฯ บริเวณที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน เนื่องจากช่วงต้นปี จ.เชียงใหม่ จะเกิดไฟป่าและฝุ่น PM2.5 รุนแรงหลายพื้นที่ แต่ที่หมู่บ้านนี้กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ไม่เกิดไฟป่าขึ้นเลย มีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดอย่างมาก เพราะพื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้อยู่ใกล้เทศบาลนครเชียงใหม่มากที่สุด หากเกิดการเผาจะส่งผลโดยตรงต่อเขตเทศบาลฯ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อีกทั้ง สภาพพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นแอ่ง อากาศระบายค่อนข้างยาก ทำให้หมอกควันที่เกิดขึ้นนิ่งอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน จนกว่าจะมีลมพัดพาออกไป ดังนั้น การควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่า จึงสำคัญมากต่อคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352237

Shares:
QR Code :
QR Code