สสส.-เทศบาลเมืองแสนสุข-นิด้า จัด “บางแสนน้ำใส ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่” ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว สร้างสุขภาวะดี ไร้ปัจจัยเสี่ยง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     เทศบาลเมืองแสนสุข จับมือ นิด้า – สสส. เปิดเทศกาลท่องเที่ยว บางแสนน้ำใส ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ หวังช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมจัดทัพศิลปินและนักเรียน ขึ้นขบวนรถแห่รณรงค์

                     ที่ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเปิดเทศกาลท่องเที่ยว “บางแสนน้ำใส ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่” ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบพื้นที่ชายหาดบางแสน หวังยกระดับการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยมีศิลปิน อย่าง ‘อายจิงจิง นางฟ้ารถแห่’ วงดนตรีรถแห่ PS POWER พร้อมด้วยเยาวชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ขบวนรถเครื่องขยายเสียง (รถแห่) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมบางแสนน้ำใส ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ หวังให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

                     นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ในพื้นที่หาดบางแสนเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ในภาพรวมการทำงานเราพบว่าคนในพื้นที่มีความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเหล้าและบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะในการขอความร่วมมือในการไม่ดื่มไม่สูบในพื้นที่ชายหาด พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวนี้ที่ทะเลชายหาดบางแสนจะสวยที่สุด ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จากความร่วมมือของทางเทศบาลเมืองแสนสุข คณะอาจารย์จากนิด้า รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่จะร่วมแรงรวมใจพัฒนาในเมืองท่องเที่ยวนี้เป็นเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน

                     “อย่างไรก็ตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่รับรองโดยประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีแนวโน้มก่อให้เกิดความรุนแรงต่อครอบครัวและความรุนแรงในสังคมได้ ซึ่งหัวใจสำคัญของความสำเร็จ คือการได้ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวผ่านการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ไปจนถึงภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น จนเกิดกลไกการทำงานที่เข้มแข็ง นำไปสู่การเชื่อมโยงสานพลังภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งดังตัวอย่างที่ปรากฏในกิจกรรมรณรงค์ให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ที่เกิดจากความตั้งใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนแสนสุขในวันนี้” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

                     ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะจัดการท่องเที่ยว นิด้า หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การร่วมกำหนดให้พื้นที่ชายหาดบางแสน เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของ สสส. มีเป้าหมายสำคัญในการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยการใช้ฐานความรู้ เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติเพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในพื้นที่ต่อนโยบายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่บนชายหาด ผ่านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจนพัฒนาต่อเนื่องเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง เช่น กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแสนสุขที่มาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ เพื่อให้บางแสนเป็นเมืองน่าอยู่ของคนในชุมชน และเป็นเมืองน่าเที่ยวของนักท่องเที่ยว

                     “นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า ผลของความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่งผลทางอ้อมให้คนในชุมชนเกิดการปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปอีกด้วย จึงอยากจะชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเที่ยวบางแสนโดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงนี้ทะเลบางแสนจะน้ำใสที่สุดของปี ที่มีบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัย” ผศ.ดร.เกศรา กล่าว

                     ด้านนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมเปิดเทศกาลท่องเที่ยว “บางแสนน้ำใส ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” เพื่อเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวบางแสนในช่วงที่สวยที่สุดของปี เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ลมเปลี่ยนทิศน้ำก็จะใสมากกว่าปกติ ก็จะจัดกิจกรรมมากมาย ซึ่งทางเทศบาลมีการกำหนดให้พื้นที่ชาดหาดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาโดยตลอด เนื่องจากทางเทศบาลเมืองแสนสุขมีเป้าหมายสำคัญในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครืองมือการพัฒนาเมืองด้วยการสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

                     “ดังนั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้าในพื้นที่ชายหาด จะทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เกิดความสุขทั้งกายและใจจากการมาพักผ่อนที่ชายหาดบางแสนร่วมกัน โดยเฉพาะช่วงนี้หากทุกคนเดินเที่ยวที่บางแสนไม่ควรพลาดที่จะเดินเหยียบน้ำทะเล ออกกำลังกายยามเช้าริมหาด แต่หากเป็นทุกวันอังคารที่พักชายหาด จะไม่มีร้านค้า เตียงผ้าใบ หากอยากมาแนะนำว่าให้เตรียมมาเอง หรือสามารถทานได้ที่ร้านฝั่งตรงข้ามได้เลย” นายณรงค์ชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code