สสส.เดินหน้าดันโครงการสงกรานต์ปลอดเหล้าไปทั่วประเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เดินหน้าผลักดันโครงการสงกรานต์ปลอดเหล้าทั่วประเทศ หลังประสบความสำเร็จจากถนนข้าวเหนียวที่จังหวัดขอนแก่น

สสส.เดิยหน้าโครงการสงกรานต์ปลอดเหล้าทั่วประเทศ

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เป็นประธานในพิธีปล่อย “คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เรืองแสง” ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2555 และมอบประกาศนียบัตรบันทึกสถิติจำนวนผู้เล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เรืองแสง ให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น  และร่วมถ่ายรูปกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่า ปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เรืองแสง ซึ่ง สสส.ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการ รวมพลังจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ ถ.ข้าวเหนียว เป็นต้นแบบงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้าแห่งแรกของประเทศ และสร้างนวัตกรรมการรณรงค์ จนได้รับการบันทึกให้เป็นสถิติโลก กลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย พฤติกรรมไม่เหมาะสม ล่อแหลม สถิติการดื่มแล้วขับลดลง รวมถึงอุบัติเหตุระหว่าง วันที่ 8-15 เมษายน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 เหลือเพียง 16 ราย จาก 86 ราย ในปี 2548 อีกทั้งปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ขยายไปยังถนนตระกูลข้าวทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง ใน 50 จังหวัด โดยมี “กฎเหล็ก” หรือกติกา 3 ข้อร่วมกันคือ ไม่ดื่ม ไม่เมา ไม่ทะเลาะวิวาท ทั้งนี้ สสส.หวังอย่างยิ่งว่า การเล่นสงกรานต์ปลอดเหล้าจะถูกขยายครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยต่อไป

สำหรับกิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน ที่ ถ.ข้าวเหนียว เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านค้าภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกว่าแสนคน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า otop การแสดงดนตรี กิจกรรามทำข้าวจี่ยาวที่สุดในโลก การแสดงรำวงย้อนยุค หมอลำซิ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรม “คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เรืองแสง” ซึ่งในปี 2553 มีผู้เข้าร่วม 42,625 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 50,208 คน ในปี 2554 จนถูกบันทึกให้เป็นสถิติโลก guiness world records คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุด ซึ่งคาดว่าในปี 2555 จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

        

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code