สสส. หนุน ปกาเกอะญอ จัดกิจกรรม มัดมือ มัดใจสานวัฒนธรรมชุมชน

 

“วิทยา” ส่งทีมกำจัดยุงในพื้นที่น้ำท่วมขัง ให้หน่วยสธ.เตรียมพร้อมรับมือพายุ“แกมี่”

 

โครงการ มัดมือ มัดใจสานวัฒนธรรมชุมชน ตำบลสุเทพ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดเวทีคืนข้อมูลชุมชน และวางแผนประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 13  ตุลาคม  2555 ที่วัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

โดยนายสมควร ทะนะ ผู้รับผิดชอบโครงการมัดมือ มัดใจสานวัฒนธรรมชุมชน กล่าวว่า กิจกรรม เวทีคืนข้อมูลชุมชน และวางแผนงานประเพณีท้องถิ่น ที่จัดในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของตนเองและศิลปวัฒนธรรมที่มี เกิดแกนนำเด็กที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติ รับผลประโยชน์และติดตามผลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ปลูกฝังให้เกิดการหวงแหน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชนเผ่า นำไปสู่การขยายผลให้เกิดเป็นแหล่งศึกษาภูมิปัญญาชนเผ่าต่อไป 

สสส. หนุน ปกาเกอะญอ จัดกิจกรรม มัดมือ มัดใจสานวัฒนธรรมชุมชนสสส. หนุน ปกาเกอะญอ จัดกิจกรรม มัดมือ มัดใจสานวัฒนธรรมชุมชน

“โดยที่ผ่านมาได้ทีการจัดกิจกรรมไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เก็บข้อมูลชุมชน แบบมีส่วนร่วม 2.กิจกรรม เวทีการเก็บข้อมูลชุมชน พิธีกรรมมัดมือ ประวัติศาสตร์ชุมชน อดีต ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และ 3.การศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ พิธีกรรม ความเชื่อของชนเผ่า ปกาเกอะญอ และเมื่อกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ข้างต้นคืนแก่ชุมชน ทั้งยังจะร่วมกันจัดทำและวางแผนการจัดงานประเพณีกี่จี๊ (ปลอดเหล้า) ซึ่งประเพณี กี่จี๊ หรือ ที่เรียกว่า ประเพณีมัดมือ ของคนชนเผ่าปกาเกอญอนี้ จะทำกันในวันปีใหม่ ด้วยการมัดมือเรียกขวัญกำลังใจ ให้ลูกหลาน และคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งในปีนี้จะเน้นการจัดเป็นประเพณีกี่จี๊ปลอดเหล้าด้วย” นายสมควร ทะนะ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเวทีคืนข้อมูลชุมชน และวางแผนงานประเพณีท้องถิ่น ในโครงการมัดมือ มัดใจ สานวัฒนธรรมชุมชนนี้ สามารถมาร่วมงานกันได้ในวันที่ 13  ตุลาคมนี้ ที่วัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  053-808253  หรือดูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ที่ www.artculture4health.com

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code