สสส.หนุนสื่อพื้นบ้าน สานสร้างชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อพื้นบ้านภาคอีสาน

 

สสส.หนุนสื่อพื้นบ้าน สานสร้างชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อพื้นบ้านภาคอีสาน

 

โครงการสื่อพื้นบ้าน สานสร้างชุมชนภายใต้การสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีกิจกรรม “ประสานมือ สร้างพลัง” ครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสื่อพื้นบ้านภาคอีสาน ขึ้นในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 ที่โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

โดยนายเจริญพงศ์ ชูเลิศ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรม “ประสานมือ สร้างพลัง” ครั้งที่ 2 นี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้านของภาคอีสาน เป็นการพัฒนาเครือข่าย ผลักดันแนวคิด และประเด็นสำคัญเพื่อทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และของดีต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะอัตลักษณ์ชุมชนอาทิ ทุ่งกุลาร้องให้, การทำนาเกลือ, ข้าวหอมมะลิ, การทำเกษตรอินทรีย์, หมู่บ้านหมอลำพื้นบ้าน และพิธีกรรมลำแถน ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวอีสานเอาไว้

 “โดยในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นนอกเหนือจากจะมีเด็ก เยาวชน ชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมงานแล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย อาทิ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา, วัฒนธรรมอำเภอ, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจสุวรรณภูมิ และอื่นๆ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่มีบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของสังคมมารวมกัน ซึ่งแน่นอนว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่จะเป็นประตูที่นำไปสู่การทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในอนาคตได้” นายเจริญพงศ์ ชูเลิศ กล่าว

ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ยังกล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 082-135-0995 หรือติดตามบรรยากาศย้อนหลังได้ที่ www.artculture4health.com

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code