“สสส.หนุนรับน้องปลอดเหล้าปี 52”

เน้นสร้างสรรค์ ไร้ของมึนเมา-เล่นรุนแรง

 

 “สสส.หนุนรับน้องปลอดเหล้าปี 52”

          สถานศึกษาระดับประถมมัธยมเปิดเรียนไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ แต่โดยประเพณีปฏิบัติผู้เรียนที่เรียกว่านักเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่เรียกกันว่านิสิตนักศึกษา ซึ่งกำลังทยอยเปิดเทอมกันในเดือนนี้เป็นต้นไป

 

          แต่ที่น่าห่วยใยในสังคมไทยอย่างหนึ่งคือ “ลัทธิเอาอย่างหรือเลียนแบบ” แล้วไอ้ที่ดีดีก็มักไม่ค่อยจะเอาอย่างกัน มักจะชอบเลียนแบบในเรื่องไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นประเพณีรับน้องใหม่ตอนเปิดเทอมในนักเรียนระดับประถมมัธยมก็ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในรุ่นระดับ ม.ปลาย อาจแอบไปทำกันเฉพาะในบางกลุ่มเลียนแบบพี่ๆ และอย่างที่บอกว่าเลียนแบบเฉพาะที่ไม่ดี เช่น เสพของมึนเมา เสพยาเสพติด เป็นต้น

 

          เปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา รุ่นพี่รับรุ่นน้อง ทุกปีจะมีข่าวเลวร้ายเกิดขึ้นตลาดกิจกรรมรับน้องใหม่ไม่สถาบันใดก็สถาบันหนึ่ง

          สาเหตุหลักมาจากการละเลยกฎระเบียบ การละเมิดสัญญาต่อสถาบันและต่อตัวเองของนิสิตนักศึกษา โดยที่อาจจะมีครูอาจารย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะโดยหลักการแล้ว การที่สถาบันนั้นจะอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ ต้องเป็นความดีงาม ดำเนินไปด้วยความดีงามมีสติ เป็นอีกก้าวย่างหนึ่งของการทดสอบประสบการณ์การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอันใกล้

 

          หัวใจสำคัญคือต้องไม่นำยาเสพติด เครื่องดื่มของมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวทำลายสติตัวทำลายความดีงาม

 

          ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม เฉพาะอย่างยิ่งภาคผู้ปกครองเน้นนักหนาในเรื่องพวกนี้ด้วยความห่วงใย หน่วยงานอย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ก็ช่วยออกแรงอีกแรงหนึ่งรวมพลังในการที่เตือนสติ เพื่อรักษาดำรงไว้ซึ่งความดีงาม ความสุขสงบอย่างน้อยที่สุดที่เห็นได้ด้วยตาคือสุขภาพกายของทุกคนในสังคมไทย

 

          ประเพณีวัฒนธรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษานี้กำลังจะมีขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ บอกว่าสนับสนุนกิจกรรมนี้แต่ย้ำของให้จัดกิจกรรมสร้างสรรคในสถาบัน เพื่อสร้างความสามัคคี ต้องเป็นประเพณีรับน้องปลอดเหล้า ปลอดยาเสพติด ไม่ลามกอนาจาร ไม่ใช้ความรุนแรง

 

          โดยให้นโยบายไปทั้งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำชับด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีงามดังที่เคยเป็นข่าว เช่น บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต หรือลามกอนาจรขึ้น ผู้บริหาร อาจารย์ รุ่นพี่ต้องร่วมรับผิดชอบ จะอ้างไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้

 

          “ฝากสถานศึกษาให้ตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเด็กเรียนจบออกมาเก่ง ดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพราะก่อนหน้านี้เคยมีการสำรวจเยาวชนว่าเยาวชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อผู้บริหารประเทศ อึ้งกับคำตอบ “เก่งโกง ไม่เป็นไร” รวมถึงผลสำรวจของ สกศ. พบว่า เยาวชนภูมิใจความเป็นไทยต่ำคำตอบเหล่านี้ทำให้ต้องกลับมาทบทวนว่าทำไมเยาวชนคิดเช่นนั้น และ ศธ. ต้องตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแนวคิดของเยาวชน ให้เลิกยกย่องคนเก่งแต่โกง และให้เยาวชนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทย ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารายงานการดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาทุก 3 เดือน” นายจุรินทร์เน้น

 

          ทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็ปี้นี้ด้วย สสส. โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ยินดีพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมที่ดีงาม เปิดรับโครงการรณรงค์สนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรมโครงการ “รับน้อง ปลอดเหล้า” ปีการศึกษา 2552 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมรับน้อง ปลอดเหล้าใหม่อย่างสร้างสรรค์แล้ว

 

          ต้องเป็นโครงการกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น รณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ บุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าวและเป็นการรณรงค์การสื่อสาร และการจัดกิจกรมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอย่างเหมาะสม

 

          เปิดรับการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th หรือ www.rubnong.com

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 11-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code