สสส. สานพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกว่า 100 เครือข่าย สร้างความตระหนัก ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ณ สถานีขนส่งหมอชิต

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                  “สุริยะ” เปิดโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ช่วงปีใหม่ 2567 เน้นพิเศษเพิ่มความสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัยขั้นสูงสุด สสส. มูลนิธิเมาไม่ขับ สานพลังเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับมากกว่า 100 เครือข่ายรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ลดเจ็บ-ตาย

                  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

                  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า ตนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนครอบคลุมทุกมิติ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นพิเศษเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้นโยบายสำคัญ “ส่งพี่น้องเดินทางช่วงปีใหม่ 2567 ถึงที่หมายอย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งไปและกลับ” โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อม กำกับดูแลการให้บริการการขนส่งสาธารณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่ประชาชนล่วงหน้า ปรับปรุงท้องถนนให้มีความสะดวก และปลอดภัย ทำการปิดจุดกลับรถจุดเสี่ยง จัดทำป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง ทางโค้ง ทางแยกอันตรายให้ชัดเจน เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

                  นายสุริยะ กล่าวต่อว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนได้ฉลองปีใหม่และท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุข นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องและตรวจความพร้อมของร่างกาย  ปราศจากแอลกอฮอล์ สารเสพติด และไข้ รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลทำให้ง่วงนอน โดยได้สั่งการ ให้บริษัท ขนส่ง จำกัด และกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถของรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมในการขับขี่ ไม่ให้เกิดการหลับในในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีความสะดวกและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม

                  “สำหรับปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนยังมีสถิติที่น่าห่วงใย และการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ กระทรวงคมนาคม ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” ถือเป็นนิมิตหมายแห่งความร่วมมือที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน ทำให้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลปีใหม่ 2567 ลดน้อยลง ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทาง กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบคมนาคมขนส่ง ได้ตระหนักถึงความสะดวก ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และขอส่งความห่วงใย ความปรารถนาดีให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพในทุกการเดินทาง และทุกเส้นทาง” นายสุริยะ กล่าว

                  นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุโดยรวมยังมีความน่าเป็นห่วง สถิติตัวเลขแม้ว่าจะลดน้อยลง แต่ก็ยังจัดว่าเป็นสถิติที่สูงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ เทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะถึงนี้ จึงขอให้คนไทยร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน มีสติ ไม่ประมาทในการขับรถ  จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ถ้าพบเห็นผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ขอให้ส่งคลิปมายังเพจอาสาตาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งท่านอาจได้รางวัล และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านคลิปวีดีโอ แชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก

                  นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารสร้างความตระหนัก ลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากการดื่มแล้วขับอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับระดับพื้นที่ ทั่วประเทศมากกว่า 100 เครือข่าย ซึ่งเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนรณรงค์สื่อสารกระตุ้นเตือนร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดโดยมีจุดมุ่งหมายให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง รวมถึงร่วมกับภาคีเครือข่าย สอจร. เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่อำเภอเสี่ยงกว่า 200 อำเภอ ลดเจ็บ-ตายในระดับพื้นที่ ปีใหม่นี้ สสส. ได้ผลิตสื่อรณรงค์สปอตโฆษณา 2 เรื่อง และหนังออนไลน์ 1 เรื่อง ภายใต้แคมเปญ “ดื่มไม่ขับ: ดื่มเหล้า เมาถึงสมอง เน้นย้ำไปยังประชาชนที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่ ดื่มไม่ขับ เพราะแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อสมองส่งผลให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง การตัดสินใจ และกะระยะผิดพลาดได้ และยังกล้าที่จะเสี่ยงอันตรายสูงขึ้น แนะนำก่อนออกเดินทางควรเตรียมคน-รถ-ศึกษาเส้นทางให้พร้อม ดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว พักรถเป็นระยะ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างมีความสุข และปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code