สสส. สานพลังภาคี ผุด The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 มุ่งลดเสี่ยง NCDs คาดผู้เข้าร่วมกว่าหมื่นคน ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     สสส สานพลังภาคี ผุดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรมวิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ ดึงอัตลักษณ์เมืองต้นแบบ 5 จังหวัด โชว์ Soft power ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมสนามเดิน-วิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มุ่งลดเสี่ยง NCDs คาดผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

                     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรมวิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และส่งเสริมโอกาสเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน

                     ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Mega Events ที่มีการใช้พื้นที่ Landmark ของเมืองในการจัดงาน เริ่มสนามแรกที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567 จ.สุโขทัย วันที่ 24-25 ส.ค. 2567 จ.นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ย. 2567 จ.มุกดาหาร และนครศรีธรรมราช ภายใน ต.ค. 2567 โดยกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จะจัดขึ้น 2 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมปั้นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ จากเชฟชื่อดัง กิจกรรมตลาดนัด Healthy Community Product จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท้องถิ่น กิจกรรม Wellness Sports Training Clinic จากผู้เชี่ยวชาญ และ Influencers ของไทย โดยมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กม. และ 5 กม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัด โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อ BIB กระเป๋าที่ระลึก สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://thai.fit ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ theiconicrunfe

Shares:
QR Code :
QR Code