สสส. สานพลังภาคี ชูแนวคิด เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน

เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ น.ส.วรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในเวทีสนทนาเชิงนโยบายเรื่องระบบสนับสนุนเด็กและครอบครัวระดับพื้นที่ : การปรับเปลี่ยนเชิงกลไกและนโยบาย จัดโดยสภาพัฒนาการเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า สศช. มุ่งสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการมีและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=366031

Shares:
QR Code :
QR Code