สสส. สานพลังภาคีฯ จัดมหกรรมเดิน – วิ่ง ต้าน โกง “Good Guy Run 2023” กระตุ้นค่านิยมโปร่งใส เคารพกติกา ใช้พลังบวกเสริมสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   ปักหมุดหยุดโกง! ป.ป.ช. – สสส. รุกหนักสานพลังพันธมิตรเครือข่ายร่วม เป็นสักขีพยาน ประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ “เมืองไทย ไม่โกง” ผ่านมหกรรมงานเดิน – วิ่ง ต้าน โกง “Good Guy Run 2023”

                   เมื่อวันนี้ 26 พ.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานพลัง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบมหกรรมการวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 (Good Guy Run 2023)” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง วิ่ง ต้าน โกง BREAK THE CORRUPTION โดยมีเป้าหมายในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ กระตุ้นการสร้างค่านิยมในสังคมให้เกิดเป็นสังคมสุจริต ต่อยอดเป็นสังคมที่โปร่งใส เคารพในกฎกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม

                   พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่นำหลักการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ ทุจริต ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต สร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน และทุกภาคส่วน สร้างพลังความกล้าหาญยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ไม่เพิกเฉย กระตุ้นสังคมไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับการปรับตัวสู่การเป็นสังคมสุจริต นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านโกงผ่าน GIANT FLAG “BREAK THE CORRUPTION THAILAND” โดยบันทึกภาพมุมสูง ส่งต่อพลังแห่งการทำดีให้ทั่วโลกรับรู้ เกิดเป็น Soft Power เชิงบวก กระตุ้นสังคมให้มีจิตใต้สำนึกร่วมกันต้านโกง สร้างความตระหนักถึงการทำดี

                   “ความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้จากตัวเอง ต้องรักษาความซื่อสัตย์ เนื่องจากต้องเคารพกฎ กติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งนี้ Good Guy Run 2023 มีมาตรฐานใหม่ในการจัดระบบแก้ไขภาวะฉุกเฉิน โดยระหว่างเส้นทางวิ่งจะมีทีมแพทย์ พยาบาล หน่วยฉุกเฉินอยู่ประจำจุดต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในประเด็นความปลอดภัยแก่นักวิ่งทุกท่านกว่า 2,500 คน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ GoodGuyRun” พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

                   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูระดับการมีกิจกรรมทางกาย มุ่งเป้าให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสังคมกระฉับกระเฉง ใช้พลังบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทยไปพร้อมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code