สสส. – สยามสปอร์ตฯ จัดค่ายกีฬาฤดูร้อนปี 4

หวังปูพื้นฐาน ผู้นำ แก่เยาวชน

 

 สสส. – สยามสปอร์ตฯ จัดค่ายกีฬาฤดูร้อนปี 4

          สสส. จับมือ บมจ.สยามสปอร์ตฯ จัดค่ายกีฬาฤดูร้อน ปี 4 “สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” ปิ๊งไอเดียใหม่ใส่หลักสูตรผู้นำชุมชน หวังปูพื้นฐานการเป็นผู้นำแก่เด็ก ขณะที่หลักสูตรผู้นำเยาวชนยังคงไว้ที่การฝึก 4 กีฬาสากล ฟุตบอล, แบดมินตัน, เทควันโด และว่ายน้ำ สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มี.ค. ด่วนรับจำนวนจำกัดภาคละ 100 คน ประเดิมค่ายแรก จ.พิจิตร 24 – 29 มี.ค. นี้

 

          นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ “สสส.ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน” ปี 4 ประจำปี 2552 หรือ “สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์” พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะภาพ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ กก.ผจก.บจ.สยามสปอร์ต ออร์กาไนเซอร์ และ นายวายุ พยัคฆันตร ผอ.ค่ายผู้นำเยาวชนการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่ห้องบุหงา โรงแรมเรดิสัน เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา

 

          สำหรับโครงการ “สสส.ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน” ปี 4 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สสส. และ บ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้รับการสนันสนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ด้านสถานที่ และ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เนื่องจากรูปแบบโครงการสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของ สถ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 หลักสูตร คือ ผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชน

 

          หลักสูตรผู้นำชุมชน เป็นการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนชาย-หญิง ที่สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 35-45 ปี ภาคละ 15 คน เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดอบจ., อบต., เทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยึดหลักสากล และกิจกรรมสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างผู้นำชุมชน โดยทุกคนต้องใช้ชีวิตร่วมกันก่อนเข้าร่วมฝึกอบรมกับเยาวชนในหลักสูตรผู้นำเยาวชน 1 วัน 1 คืน

 

          หลักสูตรผู้นำเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเป็นผู้นำที่ดี แก่เยาวชนชาย – หญิง ที่รักกีฬา อายุ 13-15 ปี รับจำกัดภาคละ 100 คนโดยเป็นการอบรม 4 กีฬา คือ ฟุตบอล, แบดมินตัน, เทควันโด และ ว่ายน้ำ ภายในเวลา 5 วัน 4 คืน มีวิทยากร คือ อ.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ (กิจกรรมนันทนาการ), อ.กวิน คเชนทร์เดชา (ฟุตบอล), อ.วรพงศ์ พัชรวิชญ์ (ว่ายน้ำ), อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี (แบดมินตัน) และ อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล (เทควันโด)

 

          ผู้สนใจสมัครได้ที่ ภาคเหนือ จ.พิจิตร รับสมัครถึงวันที่ 20 มี.ค. 52 ที่ อบจ.พิจิตร เปิดค่ายวันที่ 24-29 มี.ค. 52 ที่สนามกีฬากลาง จ.พิจิตร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร รับสมัครถึงวันที่ 1 เม.ย. 52 ที่ กกท. จ.สกลนคร เปิดค่ายวันที่ 4 – 9 เม.ย. 52 ที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร, ภาคใต้ จ.ตรัง รับสมัครถึงวันที่ 17 เม.ย. 52 ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง เปิดค่ายวันที่ 21-26 เม.ย. 52 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง

 

          นอกจากนี้ยังสมัครได้ที่ บ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 66/26 – 29 รามอินทรา 40 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บจ.สยามสปอร์ต ออร์กาไนเซอร์ โทร. 0-2508-8274 เวลา 10.00-18.00 น.

 

          สำหรับผู้สมัครต้องนำเอกสารต่างๆ ดังนี้ 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ, 2. สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถระบุวัน เดือน ปีเกิดได้, 3. ใบรับรองแพทย์, 4. หนังสือรับรองสถานภาพของผู้เข้ารับการอบรม ที่ออกให้โดย อบจ., อบต., เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง  ที่ผู้เข้ารับการอบรมสังกัดอยู่ และ ลงนามรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้มีอำนาจขององค์กรนั้นๆ 5. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง ในกรณีที่เป็นเยาวชน

 

          นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กล่าวว่า “ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนในบางสิ่ง เพื่อความสมบูรณ์ตามแนวทางของ สสส. เยาวชน คือ กลุ่มเป้าหมายในการสร้างภาวะการเป็นผู้นำ นอกจากจะมาเพื่อเล่นกีฬาเด็กจะได้เรียนรู้การเป็นผู้นำด้วย อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีทีมงาน และทีมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ ระดับสโมสร นักกีฬาดาวรุ่ง ที่จะสับเปลี่ยนมาร่วมทำกิจกรรมในค่ายของ สสส.”

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

 

 

update 06-03-52

Shares:
QR Code :
QR Code