สสส.ร่วมรณรงค์ 459 วัดปลอดบุหรี่

ชี้มหาเถรสมาคมจัดทำพระคัมภีร์เทศน์

 สสส.ร่วมรณรงค์ 459 วัดปลอดบุหรี่

          กทม.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดพิธีมอบป้ายวัดเป็นเขตห้ามดื่ม ห้ามขาย โดยบูรณาการเรื่องการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ถวายป้ายวัดปลอดบุหรี่และสื่อรณรงค์อื่นๆ แก่คณะสงฆ์กรุงเทพฯ 459 วัด ผ่านตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต โดยมีนายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธี ที่วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา

 

          นายสิทธิสัตย์ กล่าวว่า การรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่มีความสำคัญยิ่ง เพราะนอกจากช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ ของภิกษุสงฆ์แล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพิ่มขึ้นด้วย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ทำ การสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ เหล้าปั่น เหล้าดองยา บริเวณโรงเรียนต่างๆ ในรัศมี 500 เมตร และประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติในการจำหน่าย รวมถึงโทษและความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังเตรียมจัดตั้งทีมเทศกิจ ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแลร้านค้าต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเบาะแสให้ตำรวจทราบต่อไป

 

          โครงการรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่อย่างแท้จริง และให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทราบถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ผลที่ได้จากการเลิกสูบบุหรี่ และมีบทบาทในการชักชวนให้พุทธศาสนิกชนเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง พร้อมกันนี้มหาเถรสมาคมได้จัดทำพระคัมภีร์เทศน์เพื่อวัดปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนให้วัดต่างๆ นำไปใช้ หากวัดใดสนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการวัดปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update : 25-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code