สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พาสิงห์นักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มาเเละภาพประกอบ : บ้านเมืองออนไลน์


สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พาสิงห์นักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษษาภาคตะวันตก ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.สุพรรณบุรี คณะทำงานองค์กรงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดสระบัวทอง ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมการเดินรนณรงค์งดเหล้าเข้าพรรณษาของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัวทอง และผู้ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาภายในหมู่บ้าน การกล่าวปฏิญาณตนของผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมกับร่วมกันเทเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ว่าตลอด 3 เดือนนี้ จะงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่ พร้อมทั้งได้นำลูกหลานเด็กนักเรียนเดินรณรงค์เชิญชวนร้านค้า งดจำหน่ายสุราในวันพระและเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วย


สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พาสิงห์นักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


ด้าน น.ส อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก กล่าวว่า องค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก ได้ร่วมมือ กับ สสส.ภาครัฐและภาคประชาสังคม สถานศึกษา และเครือข่ายพระสงฆ์ จัดทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมุ่งเน้นที่จะป้องกันนักดื่มหน้าเก่าและลดการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายได้จัดโครงการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.ดอนเจดีย์ ทางครือข่ายจะเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนให้หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขอความร่วมมือให้งดการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และไปพูดคุยกับร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน ขอร้องขอความร่วมมือว่าวันพระให้งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก จำนวน 2,000 ราย ในระยะเพียงแค่ 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา สามารประหยัดค่าใช้จ่ายรวมในครัวเรือนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 6 ล้านบาท


ในส่วนของโครงการในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาของใน ต.บ้านโข้ง จำนวน 51 ราย โดยที่ทางเครือข่ายจะทำงานประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการในตลอดเวลา 3 เดือน ว่าหยุดดื่มได้ไหม การทำบัญชีครัวเรือน ว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงเท่าไร ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งเป็นชุมชนคนสู้เหล้า ลดเหล้า ครอบครัวก็มีความสุขขึ้น มีเงินพอที่จะประกอบอาชีพ ให้มั่นคง ลดปัญหาทางสังคมในหมู่บ้าน  


สสส.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พาสิงห์นักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


ทางด้าน นาย รุ่งปัญชา กิตติวิริยะพันธ์ ตัวแทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.สุพรรณบุรี   กล่าวว่า ทางศูนย์ได้เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกของศูนย์ และประชาชนทั่วไป ในส่วนของ ต.บ้านโข้ง โดยขอความร่วมมือ อธิบายถึงข้อดีข้อเสีย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ถึงการงดดื่มแอลกอฮอล์ ว่าจะส่งผลดีกับครอบครัวอย่างไรบ้าง โดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 51 ราย และยังเข้าไปพูดคุยกับคนที่จะจัดงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ ขอความร่วมมือถ้าเป็นไปได้ขอให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่จัดงาน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นชุมชนคนสู้เหล้าต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code