สสส.ร่วมกับนครบาลสำเหร่ จัดงดเหล้าให้ตำรวจ

สร้างแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน

สสส.ร่วมกับนครบาลสำเหร่ จัดงดเหล้าให้ตำรวจ 

          เครือข่ายองค์กรงดเหล้า-มูลนิธิเพื่อนหญิง-สสส. จับมือ นครบาลสำเหร่  อบรมการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เหตุคดีจากเหล้า 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งทะเลาะวิวาท  อาชญากรรม อุบัติเหตุ  พุ่งกว่าพันคดี โชว์ผลงานตำรวจต้นแบบเลิกเหล้า  หวังเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

                 

          วันนี้ ที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ พ.ต.ท.ภัสพงษ์ บุตรไทย รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ เปิดชีวิต ปิดแอลกอฮอล์จัดโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิเพื่อนหญิง  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ และสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมกว่า 100 นาย 

 

           พ.ต.ท.ภัสพงษ์ กล่าวว่า  เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีบทบาทสำคัญในการควบคุมปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการสอดส่องดูแลให้ประชาชน ผู้ประกอบการและร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีประชาชนมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายคดีที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อาทิ  การทะเลาะวิวาท  อาชญากรรม อุบัติเหตุจราจร ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการขาดสติเพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น ที่ผ่านมาสถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาญาตั้งแต่ปี 2550-2553 จำนวนทั้งสิ้น 1,020 คดี  ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง จะส่งผลให้ลดการกระทำผิดในคดีอาญาลงได้

 

          พ.ต.ท.ภัสพงษ์ กล่าวว่า  จากการที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ได้เข้าร่วมโครงการ สถานีตำรวจคนบวชใจ ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี 2552 ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 65 นาย จาก 130 นาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงแล้วยังทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 3 นาย ได้เป็นตำรวจต้นแบบเลิกเหล้า ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานีตำรวจอื่นๆได้ปฏิบัติตาม

 

          ดาบตรี สมเจตน์  กรอบกระจก  ผู้บังคับหมู่สืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้นแบบเลิกเหล้า กล่าวว่า นิสัยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่ และด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งครอบครัว หน้าที่การงาน จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด และเข้าร่วมเป็น ตำรวจเลิกเหล้ามาตั้งแต่ปี 2552  

 


          ผมตระหนักดีว่า ตำรวจมีหน้าที่รับใช้ประชาชน เรามีอาวุธอยู่ในมือตลอดเวลา การปฏิบัติหน้าที่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติทุกครั้ง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเลิกเหล้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และที่สำคัญจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนศรัทธาเชื่อถือดาบตรี สมเจตน์  กล่าว


 

 

 

          ดาบตรี สมเจตน์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใน การลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้แนะนำและให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนาย จนทำให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังได้จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดยการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ คาดว่าปีนี้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมลงชื่อเลิกดื่มเครื่องดื่มในช่วงเข้าพรรษานี้มากกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

 

Update:29-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code