สสส.ยกระดับฝีมือแรงงานไทย

ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ชี้ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่ยากจะควบคุม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงต้องมุ่งสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง

น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ขณะนี้ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่ยากจะควบคุม สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอด และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงต้องมุ่งสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
         

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การยกระดับพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร ซึ่งต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านค่าแรง และสภาพแวดล้อม ก็จะทำให้มีคนสนใจเข้ามาเป็นแรงงานฝีมือดีอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทำงานมีประสิทธิภาพ
         

นายเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ โลจิสติกส์ไทย กล่าวว่า สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้เห็นความท้าทายและกระแสของโลกโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สำคัญความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากความตกลงอาเซียน 10 ประเทศ ได้มีมติร่วมกันในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภายในปี 2558 จากการศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรี aec เฉพาะสาขาโลจิสติกส์จะมีการเปิดเสรีเร็วกว่าสาขาอื่นๆ ภายในปี 2556 หรือเร็วกว่าถึง 2 ปี ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการรวมกันมากกว่า 15,000 ราย

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code