สสส. ยกระดับนวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” เอื้อประชาชน 15 ล้านคน เข้าถึงคลังสุขภาพบนแอปพลิเคชั่น

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ปลื้ม นวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ส่งต่อชุดความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่ประชาชนกว่า 15 ล้านคน 83% พึงพอใจ-ได้รับประโยชน์-แก้ปัญหาตรงจุด องค์กรภาครัฐ-เอกชนร่วม 10 แห่ง ขานรับ ยกระดับเป็นระบบคัดกรองข้อมูลคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

                    นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. พัฒนานวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ระบบคลังข้อมูลสุขภาพที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 10,000 ชิ้น นำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล อาทิ จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อใช้เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มุ่งเป้าให้เป็นต้นแบบแพลตฟอร์มคลังข้อมูลสุขภาพ (Data Hub)

                    นางเบญจมาภรณ์ กล่าวต่อว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 10 แห่ง ร่วมกันยกระดับให้ Persona Health สื่อเฉพาะคุณ เป็นระบบคัดกรองข้อมูลคุณภาพ โดยนำไปเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สปสช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารกรุงไทย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องในการดูแลตนเองได้

                    “ปี 2566 นี้สามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ถึง 15,086,575 คน/ครั้ง ในจำนวนนี้ เกิดความพึงพอใจต่อความรู้จาก สสส. ถึง 83% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่สนใจขยายฐานประโยชน์ความรู้สุขภาวะ สสส. สามารถเชื่อมต่อระบบได้ที่https://data.thaihealth.or.th/dataset/persona-health ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

                    นายระวิน มุคขจี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมเชื่อมต่อระบบ Persona Health กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้การค้นหาข้อมูลสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยม แต่หากเป็นการแชร์หรือส่งต่อจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพได้ ระบบ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ของ สสส. มีการรวบรวมชุดความรู้ด้านสุขภาพ ที่ผ่านการคัดกรอง มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ นำมาเชื่อมกับแอปพลิเคชัน OCEAN CLUB และ LINE OA @OCEANLIFE เป็นสื่อกลางให้ลูกค้า และผู้ติดตาม OCEAN LIFE ไทยสมุทร กว่า 3 ล้านคน ได้เข้าถึงคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล นำไปสู่การปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่ดี สอดคล้องแนวคิด Healthiverse ที่ต้องการนำคนไทยสู่โลกใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อคนรักสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code