สสส. มอบป้ายพื้นที่นำร่องเพื่อ“สงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

เน้นไปในกลุ่มเมืองที่มีเยาวชนมาก ลดอุบัติเหตุ

 สสส. มอบป้ายพื้นที่นำร่องเพื่อ“สงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

สสส. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มอบป้าย คืนพื้นที่ดีดี…ให้เยาวชนให้กับผู้แทนจากจังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ชุมชนบางลำพู และชุมชนวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องจัดงานประเพณี สงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์โดย ผศ.ดร.วิลาสินี อดุลย์ยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม

 

สสส. กล่าวว่า การจัดรณรงค์ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในแต่ละเทศกาลที่มีวันหยุดยาวและมีงานฉลองต่างๆพบว่าการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุถึงร้อยละ 40-50 อีกทั้งงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าเยาวชนที่ดื่มสุราครั้งแรกมักเริ่มต้นจากการถูกชักชวนหรือถูกกระตุ้นในงานประเพณีต่างๆ และเมื่อเริ่มลองแล้วมักจะดื่มต่อไปเรื่อยๆ

 

          นายสุดชาย กรรณกุลสุนทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ทางเทศบาลได้รณรงค์การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดรณรงค์เล่นน้ำปลอดภัยกว่า 24 ซุ้มรอบบริเวณคูเมือง มีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เพื่อรณรงค์และสาธิตวิธีเล่นน้ำอย่างถูกวิธี และเป็นแกนหลักในการเฝ้าระวัง

 

          นายสุภัฐวิทย์ ธารชัย รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ทางเทศบาลได้จัดชุด คนแต่งกายชุดผีเหยื่อเมาโดยมีแนวคิดให้คนที่เสียชีวิตจากคนเมา และจากเหตุต่างๆปลุกผีเหล่านั้นขึ้นมาร่วมรณรงค์ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

         

นางอรศรี ศีลปี ประธานประชาคมบางลำพู กล่าวว่า การจัดงานจะเน้นการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และต้องการให้สวนสันติชัยปราการเป็นแหล่งรวบรวมจิตใจ รวบรวมกิจกรรมที่ดีงาม

 

ที่มา : โลกวันนี้

ภาพประกอบ: www.thaihealth.or.th

update 9-04-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ