สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


ตำรวจทางหลวง-สสส.-ภาคีเครือข่ายฯ ลุยรณรงค์ “ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหว” ชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ “ดื่มต้องไม่ขับ” สาเหตุหลักเจ็บ-ตาย เฉพาะ 7 วันอันตรายปี 64 ดับมากถึง 392 ราย ด้านเหยื่อเปิดใจหวังเป็นบทเรียน ก๊งเหล้าเช้ายันเย็น-เมาแล้วขับทำพิการตลอดชีวิต 


เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ ลานวิคตอรี่พอยท์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน เครือข่ายเหยื่ออุบัติเหตุ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้หัวข้อ “ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหว” เพื่อเตือนสติให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 


 สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


พันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติทางถนนมากกว่าช่วงเวลาปกติ โดยสาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็ว ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม พบว่า มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 13,027 คน บาดเจ็บ 827,329 คน สะท้อนปัญหาอุบัติเหตุที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง


ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบตลอดเส้นทางการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น ตั้งด่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ พร้อมกับมีจุดบริการตำรวจทางหลวงเพื่อเป็นที่พักรถขณะเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย และขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


  


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ ปี 2564 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 3,333 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 392 คน มีผู้บาดเจ็บ 25,690 คน และต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,326 คน สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็ว 33.6%  เมาแล้วขับ 33.06% และในจำนวนนี้พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามจากข้อมูลนี้สะท้อนได้ว่าไม่ว่าปริมาณแอลกอฮอล์จะมากหรือน้อยก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ


ดังนั้นหากคนใกล้ตัวมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้ช่วยเตือนกันว่าอย่าขับรถ เพื่อลดอุบัติเหตุและช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย


 


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ด่านตรวจ สสส. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ได้ผลิตสื่อแนวทางเป่าตรวจอย่างมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยวิธีเป่าลมหายใจ ณ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของสถานีตำรวจ ขอเน้นย้ำว่า ปัจจุบันไม่ใช่แค่การดื่มแล้วขับที่ผิดกฎหมาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทางก็ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน 


 


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


นางสาวเครือมาศ  ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต กล่าวว่า สำหรับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้หัวข้อ “ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหว” โดยมีคำถามสำคัญคือ “รับไหวเหรอ” เพื่อการเตือนสตินักดื่มได้ฉุกคิดถึงผลกระทบจากปัญหาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลกระทบให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และบางรายต้องกลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน ไม่อยากเห็นครอบครัวไหนต้องสูญเสียคนที่รักและบาดเจ็บหนักหรือพิการจากอุบัติเหตุอีก เพราะฉะนั้นทั้งคนดื่มและคนใกล้ชิดสามารถช่วยกันหยุดการสูญเสียได้ด้วยการ “ดื่มไม่ขับ”


 


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


ด้าน นายปฐวี กนิษฐายน เหยื่อจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2555 ได้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ต่อมาได้ซ้อนจักรยานยนต์เพื่อไปเอาของด้วยอาการมึนเมาจึงขับรถด้วยความเร็ว และไม่ได้สวมหมวกนิรภัย จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักล้มลงจนหลังกระแทกกับฟุตบาท ทำให้ร่างกายตั้งแต่เอวลงไปไม่สามารถขยับเขยื้อน ทำให้พ่อ-แม่ต้องมาดูแล เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันได้ร่วมทำงานกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ในการถ่ายทอดประสบการณ์และหวังว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่น ๆ ได้ตระหนัก กลัวและไม่ทำพฤติกรรมเสี่ยงทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้


 


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth


สสส.-ภาคีฯ ลุยรณรงค์ ถ้ารับไม่ไหว อย่าบอกว่าขับไหวชวนคนไทยสร้างวัฒธรรมใหม่ ดื่มต้องไม่ขับ thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code