สสส.-ภาคีฯ จัดกิจกรรม “CondomLand” สร้างทัศนคติใช้ถุงยาง ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อม หลังวัยรุ่นใช้ถุงยางทุกครั้งเพียง 43%

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                     วาเลนไทน์’67 เปิดสถิติ เด็ก 12 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก วัยรุ่นไทยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพียง 43% สสส.-สถาบันยุวทัศน์ฯ-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงวัยรุ่นไทยเสี่ยงติดกามโรคเพิ่ม สานพลังเดินหน้าสร้างทัศนคติใช้ถุงยางอนามัย ลดท้องวัยรุ่น ป้องกันเอดส์-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

                     สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ หรือสายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 จัดกิจกรรม “CondomLand” มหัศจรรย์แดนถุงยาง ท่องอาณาจักรสุขภาวะทางเพศปลอดภัย เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การค้าเกทเวย์เอกมัย ชูแนวคิด “เรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศปลอดภัย สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวัย” พร้อมเปิดผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาวะทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน

                     นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีการดำเนินงานที่สำคัญในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ (normalize) เป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน โดยหนุนเสริมยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ที่มีเป้าหมายหลักข้อหนึ่งคือการลดการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย รวมถึงการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่น โดยข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีอัตราการคลอดบุตรของเพศหญิงในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 10–19 ปี จำนวน 42,457 คน หรือเฉลี่ยวันละ 116 คน อีกทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตราการคลอดบุตรซ้ำของเพศหญิงในกลุ่มเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2565 พบว่าหญิงกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 10–19 ปี มีการตั้งครรภ์และคลอดซ้ำถึง 3,181 คน หรือคิดเป็น 7.5% นอกจากนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

                     “ที่น่าเป็นห่วงคือ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบ สถานการณ์การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรคต่อมน้ำเหลือง ช่วงปี 2560 – 2565 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจาก อัตราป่วย 99.6 ราย ต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 เป็น 112.3 ราย ต่อประชากรแสนคน ในปี 2565 คาดการณ์ว่าหากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งส่งผลต่อสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ที่เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน สสส. จึงเดินหน้าสานพลังภาคีเครือข่าย รณรงค์สร้างทัศนคติว่า ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องของสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคู่กับการกระตุ้นให้พ่อแม่สื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศกับลูก ให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเอง เข้าใจถึงความสวยงามของความรัก และผลกระทบของความใคร่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันปัญหา กล้าปฏิเสธสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งในเดือนแห่งความรัก และในช่วงเวลาอื่น ๆ” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

                     น.ส.มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ ยท. และเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ สำรวจพฤติกรรมทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1– 31 ม.ค. 2567 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 15,425 คน เป็นชาย 6,685 คน หญิง 7,926 คน และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 814 คน พบว่า เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ย 16.5 ปี และอายุต่ำสุดที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 12 ปี จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง เคยมีเพศสัมพันธ์ 7,847 คน คิดเป็น 51% ในจำนวนนี้มีเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,892 คน หรือคิดเป็น 75% ขณะที่จำนวนนี้มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ 43% ใช้บางครั้งและเกือบทุกครั้ง 33% และไม่ใช้เลย 24% นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า 7% มีเพศสัมพันธ์กับคนรู้จักผ่านแอพพลิเคชั่นหาคู่ และคนรู้จักในสถานบันเทิง (One Night Stand) 8%

                     “แม้การมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่การส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (Safe Sex) เป็นเรื่องของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในมิติของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาที่ต้องร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ผ่านการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และตรวจคัดกรองเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตรวจคัดกกรองเอชไอวี หนองใน ซิฟิลิส” น.ส.มะลิ กล่าว

                     นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยท. มุ่งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพื้นที่ หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยเรื่องเพศในกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมถึงสื่อสารความรู้เกี่ยวกับข้อดีและความจำเป็นของถุงยางอนามัย อย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นสื่อสารด้านทัศนคติเกี่ยวกับการพกพา การใช้งาน และการซื้อ
ถุงยางอนามัย ให้ไม่เป็นเรื่องที่น่าอับอาย เป็นเรื่องปกติของสังคม เหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี 2567 นี้ เลือกนำเสนอกิจกรรมผ่านการเปิดมิติใหม่ให้กับ
ถุงยางอนามัย ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่สดใส เป็นมิตรเหมาะกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้ชื่องาน “CondomLand” มหัศจรรย์แดนถุงยาง พาท่องไปในอาณาจักรส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาระบันเทิงและได้รับความรู้ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และการเสวนากับคนรุ่นใหม่ในหัวข้อ “DREAM OF CONDOM : โลกของถุงยางที่ใฝ่ฝัน” และส่งท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากศิลปินขวัญใจวัยรุ่น “บูม สหรัฐ” เจ้าของเพลง “ฉันมันเป็นคนแบบนี้” ที่จะร่วมกันตอกย้ำถึงการคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยที่ใคร ๆ ก็คุยได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code