สสส.ผุดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเพจMedia for Health 


สสส.ผุดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ thaihealth


สสส.หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ Media for Health ครั้งที่ 1


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ Media for Health ครั้งที่ 1” เพื่อสร้างเยาวชนคนสื่อสารที่มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลที่ควรส่งเสริมผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านตัวอักษร ผ่านการเขียนบทเพื่อแสดง ซึ่งการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนี้ จะสร้างให้เยาวชนสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในทิศทางที่ประเทศต้องการ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป อายุ 17-25 ปี ที่สนใจ เรียนรู้ ฝึกฝน การเขียนบทละคร การเขียนเรื่องสั้น และการทำหนังสารคดีสั้น ได้มีโอกาสจุดประกายในการเรียนรู้และปูพื้นฐานในการเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะที่ดี เมื่อเข้าไปเป็นผู้สื่อสารเรื่องงานสุขภาวะทั้งละคร การเขียนหนังสือ หรือการทำหนังสั้น และหนังสารคดี จะต้องสามารถสื่อสารเรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และโรคไม่ติดต่อได้อย่างรอบด้าน วันก่อนได้ทำการแถลงข่าวปิดค่าย “โครงการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ Media for Healthครั้งที่ 1”  โดยมี “ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล” รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมด้วย “กาญจนา พุ่มพวย”,“สุวิมล รัชชุพันธ์”, “โยธิน สกุลเกสรีวรรณ”, “เรวัตร์พันธุ์พิพัฒน์”, “ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา” และเยาวชนที่เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 40 คน ได้นำเสนอผลงานจากทั้ง 3 ค่ายในรูปแบบนิทรรศการ พร้อมทั้งรับมอบประกาศนียบัตรจากโครงการเป็นที่ระลึกโดยมี “ดีเจเภา กันย์นรี ชลัย” จากคลื่นหมีน่ารักฮักเรดิโอ รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC

Shares:
QR Code :
QR Code