สสส.ปลื้ม รับน้องปลอดเหล้า ได้ผลเกินคาด


ยัน ช่วยลดความรุนแรงระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้ 81.3%


เกิน 77.4% บอกว่าทำให้ตระหนักถึงโทษของเหล้า และ 76.1% อยากแนะนำให้ผู้อื่นทำตาม


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดแถลง “สรุปผลรับน้องปลอดเหล้าปี 2550” โดย ดร.นพดล กรรณิกา สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ สำรวจ “การรับน้องใหม่ของนิสิตนักศึกษาปี 2550” ในนิสิตนักศึกษา 4,485 คน จาก 36 สถาบันพบมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11.8% แต่ในจำนวนนี้ 12% สูบมากกว่า 10 มวนต่อวัน และช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิน 1 ใน 4 หรือ 28.1% ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ที่น่าห่วงคือในจำนวนนี้ 6.5% ดื่มมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง 91.7% เคยร่วมกิจกรรมรับน้อง โดย 41% นึกถึงการรับน้องว่า คือการสร้างสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ขณะที่ 14.4% นึกถึงความรุนแรง การบังคับกลั่นแกล้ง


ดร.นพดล กล่าวอีกว่า สถานที่รับน้อง 92.4% ในสถานศึกษา 13.9% ชายหาด ชายทะเล เกือบครึ่งหนึ่งคือ 49.7% เคยมีปัญหาความขัดแย้งจากการรับน้อง ปัญหาที่พบ 45.2% เกิดความเครียด 44.1% เคยขัดแย้งเขม่นกับรุ่นพี่ และ27.1% เคยเสียสมาธิในการเรียน แต่ 73.9% ยังต้องการให้มีกิจกรรมรับน้องใหม่ต่อไป โดย 89.2% ระบุว่า ในสถานศึกษามีกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า และเข้าร่วมถึง 72.4%


สถาบันที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเกิน 75.3% ระบุว่าโครงการรับน้องปลอดเหล้า ช่วยลดความรุนแรงในการรับน้องได้ 81.3% สนับสนุนให้มีกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้ามากขึ้น เกิน 77.4% บอกว่าทำให้ตระหนักถึงโทษของเหล้า และ 76.1% อยากแนะนำให้ผู้อื่นทำตาม


“สถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมน้อยกว่าสถาบันที่ไม่เข้าร่วม ทั้งนี้ 92.5% อยากให้รับน้องไม่มีเหล้าบุหรี่ เมื่อถามถึงนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า รวมถึงบริเวณรอบชุมชนและสถานศึกษา 90% อยากผลักดันให้สำเร็จ และ 60.4% เห็นตรงกันว่าไม่อยากรับทุนหรือขอสปอนเซอร์จากบริษัทเหล้าบุหรี่”ดร.นพดล กล่าว


ผศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. กล่าวว่า โครงการรับน้องปลอดเหล้า ดำเนินการมา 3 ปี มีสถาบันร่วมโครงการจำนวนมากจากปี 2548 ที่มี 40 โครงการ ในปี 2550 เพิ่มเป็น 74 โครงการ ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจาก กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สถานศึกษาในสังกัดกองทัพ สำนักงานการอาชีวะ จนกระทรวงศึกษาฯ ประกาศนโนบายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ในปี 2551 คาดว่านิสิตนักศึกษาจะส่งโครงการเข้าร่วมมากกว่า 100 โครงการ เพื่อให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ้นจากรั้วสถานศึกษา


ในปีนี้ สสส. จะรุกเข้าไปสนับสนุนโครงการกีฬาของสถาบัน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ของนิสิต นักศึกษาด้วย ซึ่งจะเปิดรับโครงการจนถึงปลายเดือน พ.ย. นี้ สอบถามได้ที่สำนักงานแผนงานทุนอุปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 02-218-1006 หรือ www.thaihealth.or.th


 


 


เรื่องและภาพโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


 


update 29-10-50

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ