สสส.ติวเข้มบุคลากรการแพทย์ใกล้ชิดผู้ป่วย

ยกระดับคุณภาพสาธารณสุขยั่งยืน

 

          สสส.ติวเข้มบุคลากรการแพทย์ เพิ่มสัมพันธ์ผู้รับการรักษา เชื่อยกระดับคุณภาพสาธารณสุขยั่งยืน

สสส.ติวเข้มบุคลากรการแพทย์ใกล้ชิดผู้ป่วย 

          นางดวงสมร บุญผดุง รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ผู้จัดการ โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (sha)”โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการฯได้เน้นเสริมสร้างรายละเอียดในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพการรักษา ให้กับผู้ที่ทำงานในระบบการดูแลสุขภาพนำไปประยุกต์ใช้ อาทิเช่น ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบสถานพยาบาล ความใส่ใจในมิติด้านจิตใจ-ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และรับบริการ ความใส่ใจในโครงสร้างการบริการ เพื่อเป้าหมายการยกระดับคุณภาพด้านบริการสาธารณสุขให้สูงขึ้นและยั่งยืน

 

            นางดวงสมร กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพด้านบริการสาธารสุขนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอไป เพราะสิ่งที่บุคลากรด้านระบบสุขภาพสามารถพัฒนาได้เลยคือการเพิ่มรายละเอียดในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่ผ่านมาหลายสถานพยาบาลได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่โครงการฯจะช่วยชี้เป้าหมายและตอกย้ำการได้มาซึ่งกระบวนการดังกล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นทุนในแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ที่มีสังคมแบบทวิลักษณ์ มีคนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนา ศรัทธาในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมื่อเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพ ผู้ที่ทำงานสาธารณสุขต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วย ต้องรู้ว่าวิถีความเชื่อของศาสนาเขาเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าสิ่งใดที่สามารถดึงมาแล้วเกิดประโยชน์กับสุขภาพ หรือในพื้นที่อื่นๆที่ประชากรยังมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ เรื่องสุขภาพย่อมมิได้จำกัดเพียงแค่การรักษาโรค แต่ต้องมองถึงการสร้างอาชีพให้พวกเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอีกด้วยนางดวงสมรกล่าวทั้งนี้ ในระยะที่2ของโครงการฯ ที่จะสิ้นสุดในช่วงต้นปี พ.ศ.2554 นั้น โครงการฯจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทุกมิติจากสถานพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก 64 แห่ง จากเดิมในระยะแรกที่ดำเนินการกับสถานพยาบาลจนประสบผลที่ดีไปแล้ว 60 แห่ง

 

            โดยในวันที่ 26-27 สิงหาคม นี้จะจัดประชุมปฏิบัติการให้สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 9-10 กันยายน นี้ ที่จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

update: 18-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ