สสส.ดึงเยาวชนรู้จัก“ทุนชุมชน”สู่วิถีพอเพียง

สร้างคุณค่าแก่ชุมชน

สสส.ดึงเยาวชนรู้จัก“ทุนชุมชน”สู่วิถีพอเพียง

 

          สสส.เผยดึงทุนชุมชนร่วมเพาะเยาวชนจิตอาสาได้ผลทะลุเป้า เตรียมจัดตลาดนัดแพร่เศรษฐกิจพอเพียง

 

          นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ ความดีเริ่มที่เยาวชนซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนที่สสส.ให้การสนับสนุนว่า ผลจากการดำเนินงานกว่า 50 กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

 

ได้ผลิตเครือข่ายแกนนำเยาวชน ที่มีจิตอาสาใน13จังหวัดทั่วพื้นที่ภาคใต้กว่า1,000 คน ที่สามารถมองทะลุถึงปัญหาและจุดเด่นในชุมชนของตัวเองก่อนจะพัฒนาให้ดีขึ้นในประเด็นต่างๆ บนหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาทิ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน ฯลฯนายวีรพงษ์ กล่าวว่า เยาวชนจะลงมือสร้างสรรค์ความดีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่เยาวชนเองต้องเข้าถึงแก่นของบ้านเกิดตัวเองอย่างลึกซึ้ง ทั้งจุดดีและจุดด้อยหรือที่เรียกว่า ทุนชุมชนก่อนจะดึงข้อมูลในจุดนั้นนำมาสร้างเป็นแนวทางพัฒนาอื่นๆ

 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้โครงการที่ลงมือทำเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ใช้เวลาและต้นทุนน้อยลง นอกจากนี้ผลจากการบ่มเพาะเยาวชนเหล่านั้นยังได้ประโยชน์ทางอ้อมที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนภาคใต้อีกด้วย เช่น การรื้อฟื้นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันยิ่งสุ่มเสี่ยงจะสูญหายไปตามกาลเวลานางสาวสิรินนา เพชรรัตน์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเยาวชนอาจรู้จักชุมชนหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพียงหลักการเท่านั้น แต่เมื่อโครงการได้เชื่อมโยงหลักการดังกล่าวมาผนวกกับเรื่องใกล้ตัวทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจประเด็น มีความกระตือรื้อร้นในการทำกิจกรรมและเข้าถึงเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ดีโครงการฯมองว่านอกจากจะมุ่งพัฒนาที่ตัวเยาวชนแล้ว ควรมีการขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมกว่าเดิม จึงเตรียมจัดตลาดนัดความคิดเพื่อเป็นที่เผยแพร่และเชื่อมโยงผลิตผลจากโครงการ ตลอดจนรวมพลเยาวชนที่มีจิตอาสาขึ้น โดยคาดว่าจะมีขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

update: 25-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

Shares:
QR Code :
QR Code