สสส.ชวนเข้าวัดวันอาทิตย์ ชี้ห่างศาสนาทำให้คนเห็นแก่ตัว

เผยผลสำรวจ คนไทยห่างวัด ไปเพราะงานศพ

 

สสส.ชวนเข้าวัดวันอาทิตย์ ชี้ห่างศาสนาทำให้คนเห็นแก่ตัว            เครือข่ายครอบครัว สำรวจพบ คนไทยห่างวัด ไปเพราะงานศพ ทำกิจกรรมทางศาสนาเดือนละครั้ง57.5% นิยมตักบาตร 8% ฟังธรรม 3% นั่งวิปัสสนา ชี้ ห่างไกลวัดทำให้คนเห็นแก่ตัว มหาเถรสมาคมห่วงเยาวชนเข้าวัดน้อย แถมการเมืองร้อน เศรษฐกิจทรุด ชวนร่วมโครงการ เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ชีวิตเป็นสุขเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

            พญ.ผกา วราชิต ผู้จัดการโครงการวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขของชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงโครงการ เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ชีวิตเป็นสุขโดยร่วมกับ 80 วัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสนับสนุนให้คนไทยเข้าวัดมากขึ้น หลังผลสำรวจของเครือข่ายครอบครัว พบพุทธศาสนิกชน ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนามากที่สุด คือ การตักบาตร ร้อยละ57.5 ฟังธรรม ร้อยละ 8.2 นั่งวิปัสสนา ร้อยละ 3.2

 

            พญ.ผกา กล่าวต่อว่า ส่วนความถี่ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา พบว่า ทำกิจกรรมเพียงเดือนละครั้ง ร้อยละ 42.7 ทำกิจกรรมแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 30.3 ทำกิจกรรม 3 เดือนครั้ง ร้อยละ11.2 และปีละครั้ง ร้อยละ 7.1

 

            ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนเข้าวัดน้อยกว่าศูนย์การค้าห่างวัด ไกลศาสนา จะเข้าวัดเมื่อมีประเพณีสำคัญเท่านั้น บางคนอาจเข้าวัดบ่อยที่สุดเพราะไปงานศพ การห่างไกลวัดทำให้เกิดอัตตาธิปไตย ซึ่งจะทำให้คนเห็นแก่ตัว เห็นตนเองสำคัญ เอาตนเองเป็นใหญ่มากกว่าความถูกต้อง แต่หากใกล้วัดก็จะทำให้เกิดธรรมาธิปไตย ซึ่งจะยึดเรื่องความถูกต้องเป็นหลักพญ.ผกา กล่าว

 

            พญ.ผกา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น เป็นการนำกิจกรรมในวันพระ มาจัดในวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ และสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 อาทิ การทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สนับสนุนการอ่านพระไตรปิฎก การบวชเนกขัมมะบารมี ทำให้เข้าใจเรื่องของการทำบุญทำทาน รวมถึงการสอนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ การสอนดนตรีไทย และนาฏศิลป์

 

            พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานอำนวยการโครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า โครงการนี้คำขวัญ คือ เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ ชีวิตเป็นสุขวัดที่ร่วมโครงการจะได้ป้าย วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติหลักการคือ วัดจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ในวัดตลอดทั้งวัน โดยวัดอาจร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อเด็กและเยาวชนเข้าร่วมได้ ต้องยอมรับว่าเยาวชนเข้าวัดน้อยลง ทางมหาเถรสมาคม ก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงมีมติสนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาทางส่งเสริมให้เยาวชนเข้าวัดมากขึ้น

 

            วัดวิถีพุทธจะเน้นกิจกรรมหลัก 4 ข้อ 1.สงบร่มเย็น สะอาดตา สว่างใจ คือ วัดสะอาด บรรยากาศสงบร่มรื่น 2.สืบต่อพระศาสนา ร่วมใจศึกษาพระไตรปิฎกสนับสนุนให้สาธุชนอ่านธรรมะ 3.บวชเนกขัมมะบารี คือฝึกตนลดละกิเลส รักษาศีล 8 เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน 4.พุทธอาสา สะสมบุญได้ ไม่ต้องใช้เงิน เน้นความเข้าใจที่ถูกว่าการทำบุญหรือทำความดีไม่ต้องใช้เงิน ทางโครงการ ได้จัดทำและมอบ สมุดบันทึกพุทธอาสาให้วัดแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เขียนบันทึกการทำบุญ ทำความดีของตนและในแต่ละเดือน วัดอาจจะประกาศรายชื่อ เชิดชูยกย่องพุทธอาสาที่ทำความดีมากหลากหลายประการ เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการยกย่องคนที่ ความดี ไม่ใช่เงินทองพระพรหมวชิรญาณ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

 

update 28-08-51

Shares:
QR Code :
QR Code