สสส.ชวนสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ใส่ใจเสริมสุขภาพที่สมุย

 

สสส.ชวนสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ใส่ใจเสริมสุขภาพที่สมุย

 

เจ็ดแสนหกหมื่นกว่าคน คือ ตัวเลขของจำนวนผู้เกิดทั้งหมดในปี 2553 แต่เราก็อยากให้มีตัวเลขของจำนวนนักวิ่งหน้าใหม่เกิดขึ้นเป็นหลักแสนเช่นกัน

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม สสส.ชวนสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ ใส่ใจเสริมสุขภาพโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กองออกกำลังกายสาธารณสุข และบริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมและรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนนักเรียน ที่ไม่เคยออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งหันมาเห็นคุณค่าของการวิ่ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยการเข้าร่วมเป็น “นักวิ่งหน้าใหม่” พร้อมทั้งยังปลูกฝังสร้างความรู้ ความเข้าใจในการที่จะมีสุขภาพดี

โดยกิจกรรมนี้ ได้เดินทางไปที่เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลา 2 วัน คือ วันที่ 18-19 ก.ย. ที่ผ่านมาร่วมกับโรงเรียน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ, โรงเรียเทศบาล 3 วัดสมุทรธาราม และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาศ

ความสนุกสนาน และรอยยิ้มของน้องๆ พร้อมกับเสียงโอดครวญของท่ายืดกล้ามเนื้อและการเตรียมพร้อมก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมก่อนการวิ่งเพื่อออกกำลังกายหรือแข่งขัน โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ การออกกำลังกาย อ.ฐาปะณี คงรุ่งเรือง และ จิรวัฒน์ ทองยิ่ง เจ้าหน้าที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้และแสดงท่าทางปฏิบัติ

ถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียว เพราะจากงานนี้มีเสียงตอบรับที่จะมีนักวิ่งหน้าใหม่ๆ ที่เป็นเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสมุยมาราธอนอีกเป็นจำนวนมาก

“เรามุ่งมั่น มุ่งหวังให้เด็กนั้นได้เกิดความถนัดในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องจากว่าที่สมุยกำลังจะมีการแข่งสมุยมาราธอน การปลูกฝังเด็กให้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนี้ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะให้เด็กในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการแข่งขันสมุย มาราธอน ซึ่งทำให้เด็กได้มีโอกาสในการออกกำลังกาย และมีการดูแลสุขภาพ ซึ่งสุขภาพดีเป็นบ่อเกิดของหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง ของชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นแนวทางใช้เป็นวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป” วิวัฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.กล่าว

สุดท้ายขอขอบพระคุณ อานนท์แข็งแรง ผอ.กองการศึกษา เทศบาลนครเกาะสมุย อ.ธนกฤต ศรีสุกใส ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม, อ.สมยศ โชคสถาพร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ, อ.อุไรวรรณ พรหมรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทรธาราม  และ อ.อภัย สุขเกษม ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาศ ที่สนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้และเอื้อเฟื้อกิจกรรมจนประสบความสำเร็จด้วยดี

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code