สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 เตือนทำบุญวันวิสาขบูชา เว้นระยะห่างทางสังคม พ่วงสูตรโภชนปัญญา 1:1:9:9 ไข่ 1 ฟอง-นม 1 กล่อง-โปรตีน 9 ช้อน-ก้าวเดิน 30 นาที เสริมความแข็งแรงพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในวันวิสาขบูชานี้ การทำบุญไหว้พระ ประชาชนควรตระหนักการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ฉันอาหารด้วยช้อนกลางส่วนตัว สวมใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลา


สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายสงฆ์ไทยไกลโรค มีความเป็นห่วงความปลอดภัยของสุขภาพพระสงฆ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้เป็นพิเศษ ได้สนับสนุนหลักการปฏิบัติง่าย ๆ ภายใต้แนวคิด "ส่งเสริมโภชนปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์" คือ "กินร้อน ช้อนแยก แตกวง" พร้อมแนะให้พระสงฆ์บริโภคสูตร 1:1:9:9 เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ลดความเสื่ยงการติดโควิค-19 สูตรนี้ผู้สูงอายุสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth


ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช หัวหน้าโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค สสส. และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค สสส. ดำเนินงานมากว่า 7 ปี ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด สิ่งสำคัญของการดูแลสุขภาพสงฆ์ไทยคือการพัฒนาวัดในฐานะองค์กรและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต และสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำความรู้ในการดูแลสุขภาวะตนเอง และเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง


ได้แนะแนวทางการ "กินร้อน ช้อนแยก แตกวง" คือ กินร้อน หมายถึง หลักการปฏิบัติง่าย ๆ กินร้อน หมายถึง ให้พระสงฆ์ฉันอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ ช้อนแยก หมายถึง ช้อนกลางให้แยกของแต่ละบุคคล และแตกวง หมายถึง แยกตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนั่งฉันอาหาร ทำกิจของสงฆ์ โดยให้เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth


“อาหารและโภชนาการพระสงฆ์เป็นปัจจัยสำคัญต่อขสุขภาพพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ฉันอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพียง 40 กรัมต่อวัน (ชายไทยต้องได้ 60 กรัมต่อวัน) กินผักผลไม้น้อย อฉันของมันและของทอดที่มีไขมันและโคเลสตอรอลสูง น้ำปานะที่ฉันเติมน้ำตาลสูง เพื่อพลานามัย และเพิ่มความแข็งแรง เสริมความแกร่งของร่างกายสู้โควิด-19 สำหรับพระสงฆ์ และสามารถปรับใช้ในฆราวาสสูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุรับประทานโปรตีนไม่พอ สาเหตุจากฟันไม่ดี ระบบย่อยอาหาร ฯลฯ


ควรรับประทานโปรตีนตามสูตร 1:1:9:9 คือ รับประทานไข่ไก่ 1 ฟอง นม 1 แก้ว เนื้อปลา เนื้อหมูสับ หรือเต้าหู้ 9 ช้อนโต๊ะ ควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ เน้นผักนำ และ 9 สุดท้าย คือ ก้าวเดินเคลื่อนไหวร่างกาย เดินบิณฑบาตให้มากขึ้น เดินจงกรมเดินรอบพระอุโบสถ หรือเดินกวาดลานวัด 30 นาทีต่อวัน” ศ.ดร.ภญ.จงจิตร กล่าว


สสส.ชวนสงฆ์ไทย “กินร้อน ช้อนแยก แตกวง” ต้านโควิด-19 thaihealth


ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค ได้ที่ www.sonkthaiglairok.com สงฆ์ไทยไกลโรค "ส่งเสริมโภชนปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์" #ใส่ใจใส่บาตร #สงฆ์ไทยไกลโรค #สุขภาพพระสงฆ์อยู่ในมือของญาติโยม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ