สสส. ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายสุขภาพดีเอาชนะในความแพ้

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย สสส.


สสส. ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายสุขภาพดีเอาชนะในความแพ้ thaihealth


ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชากรไทยไปประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน และยังมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น


สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดกลุ่มโรค NCDs นั้นเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรคยอดฮิตที่คร่าชีวิตประชากรไทยไปตามลำดับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ชีวิตดีเริ่มที่เรา Live Healthier"   ในการชวนคนไทยเอาชนะใจตัวเองด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ชีวิตสู่การสร้างเป้าหมายเพื่อการมีชีวิตที่ดีในอนาคตภายใต้แนวคิดชนะในความแพ้


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.    ได้กล่าวในการแถลงข่าวว่า   ตลอดระยะเวลาที่่ผ่านมา สสส. มีความพยายามร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการกระตุ้น สร้างเสริม และสานพลังกับทุกฝ่ายเพื่อเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทย ที่ผ่านมา สสส. เป็นส่วนหนึ่งร่วมผลักดันสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ เช่น การขึ้นภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ จำกัดการห้ามซื้อห้ามขายบุหรี่และแอลกอฮอล์ ให้เหล้าเท่ากับแช่ง โครงการลดพุงลดโรค แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย เป็นต้น ในโอกาสครบรอบปีที่   18   ในครั้งนี้   สสส. จึงอยากชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมมาร่วมลงมือทำด้วยกัน เนื่องจากหัวใจสำคัญของสุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอ ยา หรือการแพทย์สมัยใหม่เป็นหลัก เพราะส่วนที่สำคัญคือพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือ   Lifestyle   ทั้งวิถีการกิน ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น ในโอกาสนี้ สสส. จึงสังเคราะห์  8  เรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในมิติของการสุขภาพดีด้วยตัวเราเอง มิติของการสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน และวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากข้อมูลที่ถูกต้อง


สสส. ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายสุขภาพดีเอาชนะในความแพ้ thaihealth


“หากการสร้างสุขภาพเป็นสิ่งที่ง่ายคนทั่วโลกคงไม่เจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค   NCDs   เพราะโรคเหล่านี้เกิดจากวิถีชีวิต ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สิ่งที่ยากที่สุดคือการทำให้คนลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ที่ผ่านมาคุณอาจจะพ่ายแพ้ให้กับอุปสรรคในการดูแลสุขภาพ ทำให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องยาก ทั้งคนที่อยากเลิกเหล้าแต่แพ้เสียงชวนของเพื่อน คนที่อยากเลิกบุหรี่แต่แพ้ความเครียด คนที่อยากลุกออกมาวิ่งแต่กลับแพ้เตียงนุ่ม ๆ คนที่อยากกินอาหารเพื่อสุขภาพแต่กลับแพ้ตามใจปากรสหวาน มัน เค็มจัด ทำให้หลายคนหกล้มกลางทาง ขอเพียงเริ่มต้นลงมือทำอีกครั้ง จะแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญเพราะเราชนะใจตัวเองใหม่ได้เสมอ   สสส.   จึงรวบรวม   8   เรื่องพื้นฐานในวิถีชีวิตที่สามารถใช้เป็นคู่มือเริ่มต้นของทุกคน และคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เรา   108   วิธีการสร้างสุขภาพ ที่รวมเรื่องราวเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกาย ใจ ปัญญา และสังคม ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงวัยผู้สูงอายุอย่างหลากหลายมาให้ดาวน์โหลดที่  www.thaihealth.or.th ดร.สุปรีดา กล่าว


ภายในงานได้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ   “ชนะในความแพ้”   โดย   ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.   หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา เล่าประสบการณ์ว่า ตนเคยพ่ายแพ้ให้กับเครื่องดื่มรสหวาน เวลาผ่านไปหลายปีเริ่มอ้วนลงพุงและมีอาการเหนื่อยหอบง่าย ด้วยความตั้งใจอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นห่างไกลโรคเพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวนาน ๆ จึงเริ่มต้นลดเครื่องดื่มหวาน ๆ ก็เห็นผลว่าน้ำหนักลงทำให้มีกำลังใจที่จะสร้างสุขภาพดีต่อจึงตั้งเป้าหมายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น โดยในแต่ละวันต้องเดินให้ใกล้เคียง  10,000  ก้าวต่อวัน จึงปรับวิถีการจัดสรรเวลาในใช้ชีวิต เมื่อมาถึงที่ทำงานก็ไปเดินเร็วที่ห้องฟิตเนสเพียง  20  นาที ก็สามารถเพิ่มระยะก้าวได้  2,000  ก้าวต่อวัน ทำให้ปัจจุบันน้ำหนักลงไปถึง  5-6  กิโลกรัม สุขภาพร่างกายดีขึ้น ไม่เหนื่อยหอบง่ายเหมือนแต่ก่อน รู้สึกสดชื่นที่ได้ออกกำลังกายและทำงานแจ่มใสขึ้น


สสส. ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายสุขภาพดีเอาชนะในความแพ้ thaihealth


“คนวัยทำงานแบบผมมักตั้งเป้าหมายว่าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ไม่ได้มองถึงกระบวนการว่าต้องทำอย่างไรถึงจะมีเป้าหมายแบบนั้น ทำให้ละเลยไม่ดูแลและไม่สร้างเสริมสุขภาพดี หากเราวางเป้าหมายและลงมือทำตั้งแต่วันนี้ในอนาคตเป้าหมายที่ต้องการมีชีวิตที่ดีก็คงอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน ขอเพียงมีความตั้งใจจริง แน่วแน่ ไม่ยอมแพ้ และเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ หรือหากใครที่กำลังท้ออยากให้นำคู่มือ  108  วิธีสร้างสุขภาพไปปรับใช้ เพราะนอกจากวิธีการแล้วยังมีเครือข่ายที่อาจช่วยเป็นที่ปรึกษา เช่น สายด่วน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ต่าง และเคล็ดลับต่าง ๆ”  ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าว


เช่นเดียวกับหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา  นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ  Greenery  ที่ได้เล่าว่า เคยพ่ายแพ้ให้กับอาหารเพราะกินตามใจปากและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจนเริ่มลงพุงจึงตั้งเป้าหมายควบคุมอาหาร เลือกกินอาหารดีมีประโยชน์ เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง ลดการปรุงรสหวาน มัน เค็มในอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้รอบเอวลดลง ในมหกรรมชีวิตดีเริ่มที่เราที่จะจัดขึ้นในวันที่  5-8  กันยายนนี้  โครงการ  Greenery  ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของ สสส.  ที่มีเป้าหมายสร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่และคนเมืองได้บริโภคและเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพจะไปร่วมออกบูธจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยที่ทำให้คนเข้าใจลักษณะอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น เข้าถึงแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัย และมีเครือข่ายผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ของใช้จากธรรมชาติจาก  Green Market มาร่วมจัดบูธด้วย เพราะเมื่อพูดถึงการกินดีคนส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่อร่อยและมีราคาแพงแต่เมื่อได้เข้ามาลองชิมแล้วจะรู้ว่าการกินดีไม่ได้รสชาติแย่และยังดีต่อสุขภาพ ทำให้คนสามารถเปลี่ยนวิถีการกินและสร้างสุขภาพดีในระยะยาวให้กับผู้บริโภค


สสส. ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายสุขภาพดีเอาชนะในความแพ้ thaihealth


การมีสุขภาพที่ดีคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพาทุกคนไปถึงเป้าหมายและความฝันต่าง ๆ ในชีวิต โดยทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีด้วยตัวเองได้ด้วยการลงมือทำ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาเป็นความพ่ายแพ้ เพราะหากยอมแพ้จะต้องแพ้ไปตลอด แต่หากเริ่มต้นใหม่นั่นเท่ากับว่าเราเอาชนะใจตนเองอยู่เสมอ


สสส. ชวนคนไทยตั้งเป้าหมายสุขภาพดีเอาชนะในความแพ้ thaihealth


ในมหกรรมชีวิตดีเริ่มที่เราที่ สสส. ชวนคนไทยร่วมค้นหารหัสลับสุขภาพดี พร้อมตั้งเป้าหมายสู่ชีวิตที่ดีในแบบคุณจะมีในวันที่ 5-8 กันยายนนี้ ณ ลานหน้า centralwOrld มีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 5 โซนนิทรรศการเช็คสุขภาพ อายุร่างกายและวัดระดับความเครียด แค่เครียดหรือซึมเศร้า โดยจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิต รหัสลับสุขภาพดีกับ 8 เรื่องใกล้ตัว พร้อมรับคู่มือ 108 วิธีที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยน จุดเปลี่ยนวัย 18+ กับจุดเปลี่ยนของน้องเจ้านาย โดยปิ่น เก็จมณี Uncensored เปิดเผยทุกเรื่องราวในชีวิตของหมอเจี๊ยบ ลลนา จากเด็กผู้ชายผู้ชอบเดินป่าสู่นักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ ฟังเรื่องราวสองนักสร้างแรงบันดาลใจผู้พลิกชีวิตและมุมมอง โดย ขุนเขาและโปรเชน และอื่น ๆ อีกมากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code