สสส.จับมือ Thaiflood เปิด “บ้านอาสาใจดี”ช่วยน้ำท่วม

 

ในภาวะที่พี่น้องคนไทยในหลายพื้นที่ต้องประสบกับภัยพิบัติอยู่ในขณะนี้นั้น สิ่งที่คนไทยจะทำได้คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าการบริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์ แรงงาน แม้กระทั่งการให้กำลังใจ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่พื้นที่บางพื้นที่ต้องจมอยู่ใต้บาดาล ก็เพื่อรักษาพื้นที่บางแห่งให้สามารถดำรงอยู่ในภาวะปกติได้ หาไม่แล้วความเดือดร้อนคงจะกระจายตัวในวงกว้างมากกว่าในปัจจุบันยิ่งนัก

น้ำท่วม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จึงได้สานพลังกับภาคีต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือภาคีและประชาชนทั่วไปที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายวางแผนในเรื่องดังกล่าว และเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ประสานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ เบื้องต้นมีภาคีเครือข่ายจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และพบว่าความเดือดร้อนได้ขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้น สสส.จึงได้ประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (Thaiflood) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิโกมลคีมทอง และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อวางแผนดำเนินการช่วยเหลือเพื่อนภาคี สสส.และประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยขอเปิดใช้อาคารบรรษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ปากซอยพหลโยธิน 3 (สามารถลงบีทีเอสสนามเป้าประตูทางออก 3) เป็น “บ้านอาสาใจดี” (ศูนย์อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย) ทำหน้าที่เชื่อมโยงอาสาสมัคร ระดมทุนและความช่วยเหลือ โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.เวลา 10.00-20.00 น.

“บ้านอาสาใจดีจะเป็นทั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาหารแห้ง ยาเวชภัณฑ์ ยากันยุง เทียนไข ผ้าอนามัย เป็นต้น พร้อมทั้งยังมีการบรรจุถุงยังชีพ และจัดกิจกรรม workshop การทำลูกบอลชีวภาพบำบัดน้ำเสีย (EMBall) ส้วมเก้าอี้ เรือแพ เสื้อชูชีพ และเครื่องกรองน้ำ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ฯ ยังได้เตรียม “ธงเขียว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินคนป่วย – คนชรา เพื่อนำไปกระจายต่อยังชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสามารถนำมาติดไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน ในจุดที่สังเกตง่าย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและทั่วถึง นอกจากนี้ จะได้มีการรวบรวมข้อมูล อาทิ การป้องกันโรคที่มาจากน้ำ การปฏิบัติตนในระหว่างเกิดภัยพิบัติ การทำเครื่องกรองน้ำ การสร้างเรือแพด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อจัดทำเป็นชุดความรู้เผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ อาทิ โซเชียล เน็ตเวิร์ค และสื่อสาธารณะ เพื่อให้ถึงผู้ประสบภัยให้มากที่สุดด้วย” ทพ.กฤษดา กล่าว 

ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สำหรับการระดมทุนและความช่วยเหลือนั้น เครือข่ายศิลปินโดยการสนับสนุนของแผนงานศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จะร่วมกับโครงการทูตความดี ทำหน้าที่หลักในการระดมทุนขอรับบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ยังจุดชุมชนต่างๆ ส่วนการกระจายองค์ความรู้ที่พบว่ามีการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากในขณะนี้นั้น นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ จะร่วมกับสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. ทำหน้าที่จัดรวบรวมองค์ความรู้และคัดกรองข้อมูลทั้งหมด ก่อนนำเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งเรื่องการปฏิบัติตนในระหว่างเกิดภัยพิบัติ การทำน้ำดื่ม การสร้างเรือ เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลความรู้ประสานไปยังช่องทางต่างๆ เผยแพร่ไปให้ถึงผู้ประสบภัยให้มากที่สุดด้วย 

 

เชื่อว่า “บ้านอาสาใจดี”จะเป็นจุดสำคัญที่จะรวบรวมสิ่งของบริจาค เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังจะเป็นพื้นที่ที่คนกรุงจะมาร่วมกันแสดงถึงน้ำจิต น้ำใจที่มีต่อพี่น้องร่วมชาติอีกด้วย

ที่มา:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Teamcontent www.thaihealth.or.th

 
Shares:
QR Code :
QR Code