สสส.จับมือ ก.แรงงาน เฝ้าระวังหวัด09 ระลอก2

คลอบคลุมผู้ใช้แรงงานกว่า 3 ล้านคน

 

สสส.จับมือ ก.แรงงาน เฝ้าระวังหวัด09 ระลอก2สสส.จับมือ ก.แรงงาน เปิดตัวโครงการ แรงงานร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009เฝ้าระวังการระบาดไข้หวัด 2009 ระลอก 2 ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานกว่า 3 ล้านคน ในโรงงานกว่า 5,000 แห่ง

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดงานเปิดตัวโครงการ แรงงานร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 โดย นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการแรงงานร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009 ถือเป็นความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน สสส.และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่จะช่วยกันผลักดันให้ผู้ใช้แรงงานเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครือข่ายคอยเฝ้าระวัง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ 

 

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า หลังจากที่ สสส.ได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ก็เล็งเห็นว่า ในช่วงฤดูหนาวที่คาดว่าจะเกิดการระบาดอีกครั้ง กลุ่มแรงงานจึงเป็นภาคส่วนสำคัญที่ต้องป้องกันจากความเสี่ยงของโรค เพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน จัดโครงการ แรงงานร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009โดยทำความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะรณรงค์ให้ใส่หน้ากาก การล้างมือด้วยเจลทำความสะอาด สร้างความตระหนักให้กลุ่มผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกับให้ความรู้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานถึงโทษภัยของไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยในกลุ่มผู้ใช้แรงงานกว่า 3 ล้านคน

 

นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เพื่อตั้งรับต่อการระบาดระลอกที่ 2 จึงได้จัดหน่วยเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รวมทั้งปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้แก่แรงงานไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการใน 11 จังหวัด 20 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในส่วนกลาง 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บางชัน และอัญญธานี นิคมอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อมตะนคร เหมราชชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ บางปู บางพลี บางปะอิน บ้านหว้าไฮเทค นวนคร อิสเทิร์นซีบอร์ด อมตะซิตี้ มาบตาพุด เวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร นิคมอุตสาหกรรมสงขลา และในส่วนภูมิภาคอีก 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 17 นิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

update 23-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code