สสส.จับมือเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กฯ จัด “Media@Young พลังสื่อเยาวชน”

 


สสส.จับมือเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กฯ จัด “Media@Young พลังสื่อเยาวชน” มหกรรมสื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 26-27 พ.ค.นี้ เปิดเวทีสำหรับ “เยาวชนคนเก่ง” แสดงฝีมือผ่านสื่อแนวถนัด ขน คาราวานสื่อดี กิจกรรมสนุกสุดสร้างสรรค์ หวังปูทางสู่เวที “Asia Media Summit 2012” 29 พ.ค.นี้  


เมื่อวันที่ 26 พ.ค.นี้ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และ TPBS จัดงาน “Media@Young พลังสื่อเยาวชน” ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค.นี้ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย เพียงนำหนังสือที่โปรดปรานแลกบัตรเข้าชมงาน พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า งาน “Media@Young พลังสื่อเยาวชน” ภายใต้แนวคิด “3 ดี” คือ สื่อดี พื้นที่ดีและภูมิดี เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของเด็กและเยาวชน ที่ต้องการสร้างสรรค์ สื่อที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ สสส. ที่สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการแสดงออกด้านความคิดและความสามารถในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และในปี 2558 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียน ดังนั้น เด็กเยาวชน และ


ครอบครัว จึงต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ และทำความเข้าใจในความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อย่างเห็นคุณค่า และเคารพซึ่งกันและกัน “งาน “Media@Young พลังสื่อเยาวชน”  ถือเป็นเวทีให้เยาวชนได้เปลี่ยนโลกผ่านความคิดและจินตนาการที่หลากหลายผ่านสื่อที่ผลิตเองในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการพัฒนาบทบาทจาก “ผู้รับสื่อ” มาเป็น “การมีส่วนร่วม” ในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็น ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้เติบโตเบ่งบานในสังคมไทย  จนนำไปสู่การเจริญงอกงามสู่เวทีประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะโอกาสอันดีที่ “เด็ก-เยาวชน” จะได้นำเสนอความคิด ในการ “ประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก”  Asia Media Summit 2012 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม นี้” ทพ.กฤษดา กล่าว


ด้าน น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) เปิดเผยว่า การจัดเวทีพลังสื่อเยาวชนครั้งนี้ยัง ถือเป็นเวทีคู่ขนานกับ Asia Media Summit 2012 ซึ่งได้มีการบรรจุวาระของเด็กและเยาวชนไว้ในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งจะมีตัวแทนเด็กและเยาวชน จากเวที Media@Young  ไปร่วมนำเสนอเสียงเด็กในการประชุม AMS ครั้งนี้ด้วย  สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงผลงานสื่อ และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยจัดเต็มพื้นที่ 3 ชั้นของศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส พบกิจกรรมดีๆ ในชุมชน 3ดี  ‘เรียนรู้ให้ครบ พบขุมทรัพย์ 3 ดี’สนุกกับตลาดนัดสื่อดี ชมเทศกาลหนังสั้นไทย-อาเซียน สื่อและกิจกรรมสะท้อนความหลากหลายชาติพันธุ์, ศาสนา, เพศวิถี ฯลฯ  เปิดโลก Tomorrow life กับกิจกรรมห้องไอซีที การแข่งขันเกม เพิ่มพูนทักษะกับสถานีเยาวชน workshop จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ใช้ tablet แอพพลิเคชั่นตัดต่อภาพยนตร์  ฯลฯ  และหลากหลายกิจกรรม และการแสดงบนเวทีสื่อสร้างสรรค์ เวทีเปลี่ยนโลก 


 


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส. 
 

Shares:
QR Code :
QR Code