สสส.จับมือสื่อวัยทีน จัด “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์

สสส.จับมือสื่อวัยทีน “GMM-RS” “a day” และภาคีเครือข่าย จัด “โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ : 31วันไม่ธรรมดา” เปิดพื้นที่คุณภาพส่งเสริมกิจกรรม มั่นใจ สร้างวัฒนธรรรมเยาวชนกับสังคม


สสส.จับมือสื่อวัยทีน จัด "โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ : 31 วันไม่ธรรมดา"


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ”ปิดเทอมสร้างสรรค์: 31วันไม่ธรรมดา” โดย สสส.ร่วมกับ บริษัทจีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด, สถานี YOU CHANNELในเครือบริษัท อาร์เอสจำกัด (มหาชน),บริษัท เดย์ โพเอทส์จำกัด,กลุ่มสร้างสรรค์ไทย (D.I.Y.),แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและ Change Fusion


รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครอบครัวจะใช้เวลานี้ในการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ร่วมกับเด็กๆ แต่ปัจจุบันครอบครัวมีเงื่อนไขมากมาย ทำให้ความพร้อมในการทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับเด็กๆ ลดลง ดังนั้น สสส.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนให้ทุกครอบครัวมีช่วงเวลาปิดเทอมที่มีคุณภาพ และเป็นการเสริมโอกาสที่จะพัฒนาเด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.happyschoolbreak.com และ www.facebook.com/happyschoolbreak


รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวอีกว่า โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ครั้งนี้ เราได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่มีกิจกรรมในรูปแบบที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ซึ่งขณะนี้เรามีความพร้อมที่จะรองรับเด็กและเยาวชนที่สนใจทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะอาชีพเสริมการเรียนรู้ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งจะช่วยเสริมความเข้มแข็งและสร้างจิตสาธารณะให้กับเด็กๆ สสส.ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเชื่อว่าจะเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการใช้เวลาที่สรางสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code