สสส.จับมือกาฬสินธุ์ดูแลผู้สูงอายุ-ติดสุรา

เน้นส่งแพทย์ให้คำแนะนำ ลงตรวจเยี่ยม

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)จัดโครงการไทเหล่าใหญ่ห่วงใยผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัว โดยนางปานแก้ว แสบงบาล นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ และผู้ประสานงานโครงการ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่ มีผู้ด้อยโอกาสซึ่งแบ่งเป็นผู้พิการ 31 ราย, ผู้ป่วยโรคเอดส์ 5 ราย, ผู้ป่วยด้านจิตเวชและผู้ป่วยเรื้อรัง 83 ราย และผู้ยากจนขาดการดูแล 8 ราย รวมทั้งสิ้น 127 คน

 

สสส.จับมือกาฬสินธุ์ดูแลผู้สูงอายุ-ติดสุรา

            ดังนั้น ทางสสส.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งโครงการนี้เน้นไปที่การตรวจเยี่ยมดูแลรักษาผู้ป่วย ประสานงานกับโรงพยาบาลกุฉินารายณ์ส่งแพทย์และพยาบาลมาตรวจรักษาและให้คำแนะนำต่างๆ และใช้อาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีจิตอาสาออกเยี่ยมเยียนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้นอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้องกับครอบครัวของผู้ป่วย ฝึกงานสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้พิการ เพื่อให้ช่วยตัวเองได้และไม่เป็นภาระกับสังคม

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update:09-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ