สสส. จัดอบรมยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้นำชุมชน

ที่มา : สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ThaiPR.net


สสส. จัดอบรมยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้นำชุมชน thaihealth


สสส. จัดกิจกรรมอบรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับผู้นำชุมชน


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้จัดโครงการ "พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด" สำหรับผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้นำด้านการออกกำลังกายในชุมชนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกวิธี ทั้งในกลุ่มวัยเด็ก ผู้สูงอายุ และวัยทำงาน


โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และผู้คิดค้นการออกกำลังกายด้วยยางยืด กล่าวว่า โครงการ "พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด" จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยการสร้างเสริมความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อถือเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทั้งยังช่วยป้องกันและบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ปวดหลัง ปวดเข่า และกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code