สสส.จัดวิ่ง-ปั่นจอมบึงมาราธอน17-18 ม.ค.นี้

รณรงค์คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

 สสส.จัดวิ่ง-ปั่นจอมบึงมาราธอน17-18 ม.ค.นี้

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายณรงค์ เทียมเมฆ  ผู้ประสานงานแผนออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 24 และ สสส.จอมบึงเสือภูเขา ปีที่ 16”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 

          โดยรายการนี้เป็นที่กล่าวขานกันว่า “ใครไม่เคยวิ่งสนามจอมบึง ไม่ใช่นักวิ่งที่แท้จริง” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมเปิดถนนสายประวัติศาสตร์ “ถนนจอมบึงมาราธอน” ระหว่างวันที่  17-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

          ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและระดับชาติ จัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง และขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการออกกำลังกาย พร้อมกับต้องการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 

          โดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ  ที่ให้ประชาชนทั่วไป ชุมชนในละแวกใกล้เคียง และความพิเศษในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิด  “ถนนจอมบึงมาราธอน” ถนนสายประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นถนนของนักวิ่งปีละกว่า  5,000  คน ได้ร่วมกันสร้างไว้ และยังมีการจัดประชุมทางด้านวิชาการของชมรมวิ่งทั่วประเทศอีกด้วย

 

          สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 17 ม.ค. เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา และในวันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. เป็นการแข่งขันวิ่งประเภทมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กม.

 

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-3226-1790-9, 0-3226-1812, 08-1194-9795, 0-81880-5612 หรือ http:/www.mcru.ac.th/marathon

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 08-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code