สสส.ขับเคลื่อนแผนปี 62 บูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส.ขับเคลื่อนแผนปี 62 บูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร   thaihealth


แฟ้มภาพ


พล.อ.ฉัตรชัย  มอบนโยบาย สั่ง สสส.จัดทัพ 3 กลุ่มงานเคลื่อนแผนปี 62 เน้นบูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร 


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สสส. ครั้งที่ 8/2561 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ สสส. มีจุดเน้นในการผลักดันนโยบาย มาตรการ และกฎหมายลูกที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันยาสูบ แอลกอฮอล์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, การป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่กลายเป็นเป้าหมายของกลไกการตลาดในปัจจุบัน, การส่งเสริมกิจกรรมทางกายตลอดช่วงวัยครอบคลุมเด็กปฐมวัย กลุ่มคนทำงาน และผู้สูงอายุ, การพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ ต้นแบบในการป้งอกันโรคNCDs, การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุระดับพื้นที่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน, พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนันในระดับชาติหรือท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ, สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุภาพจิต รวมถึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและกรมสุขภาพจิตพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะปี 2562-2564 ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เป็นต้น


สสส.ขับเคลื่อนแผนปี 62 บูรณาการเชิงประเด็น-พื้นที่-ประชากร   thaihealth


“ที่ประชุมบอร์ด เห็นชอบให้ผู้จัดการกองทุน สสส. บูรณาการการดำเนินงานของ สสส. ทั้ง 15 แผนงาน จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มแผนงาน คือ กลุ่มแผนงานเชิงประเด็นเสี่ยงทางสุขภาพ กลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่ และกลุ่มแผนงานเชิงประชากร พร้อมทั้งคอยติดตามการดำเนินงานของทั้ง 3 กลุ่มให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้จากแผนการดำเนินงานที่ สสส. เข้าไปสนับสนุนและทำงานสร้างเสริมสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและหลากหลายประเด็นมาก เมื่อเทียบงบประมาณถือว่าทำงานได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตามในประเด็นที่ สสส.ทำงานได้อย่างโดดเด่น เช่น เรื่องความปลอดภัยทางถนน ควรกำหนดสัดส่วนงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อมุ่งเป้าความสำเร็จ เพราะเป็นประเด็นที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว


รองนายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่ตัวแทนภาคีเครือข่ายที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการจัดเก็บภาษีนั้น ในวันนี้ได้รับรายงานจากกรมสรรพากรว่า ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกมิติ และพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้านแล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ปัญหาที่เกิดจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นมาตรฐานปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีของภาคีเครือข่าย สสส. ต่อไปในอนาคต ขอให้ภาคีเครือข่ายสบายใจในเรื่องนี้ได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ