สสส.ขยายเวลาให้ทุนฟื้นฟูภัยพิบัติ

 

สสส.ขยายเวลาให้ทุนฟื้นฟูภัยพิบัติออกไปอีก 3 เดือน หมดเขตเปิดรับโครงการ 30 มิ.ย.นี้
 
flood
 
นางงามจิตต์ จันทรสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.มีแผนงานฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยให้คืนกลับสู่ปกติโดยเร็วที่สุด โดยทางสำนัก 6 จึงได้พิจารณาให้มีการขยายระยะเวลาเปิดรับ “โครงการฟื้นฟูสุขภาวะผู้ประสบอุทกภัย เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ” ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน โดยหมดเขตการเปิดรับโครงการในวันที่ 30 มิถุนายนศกนี้ เพื่อเปิดให้กลุ่มบุคคล เครือข่าย องค์กร หรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เขียนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างระบบการจัด การภัยพิบัติ สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  https://www.thaihealth.or.th/about/announcement_grant/18665.
 
 
 
 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
Shares:
QR Code :
QR Code