สสจ.สุรินทร์ ติดตามผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด

สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ติดตามผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีอัตราการป่วยสูงสุดในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

นายแพทย์สอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง นอกจากประชาชนจะเจ็บป่วยด้วยโรคตามฤดูกาลแล้ว ยังต้องเฝ้าระวัง โรคระบาดที่น่ากลัว คือ โรคไข้เลือดออก เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีอัตราการป่วยสูงสุดในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งเขต 967 ราย อัตราป่วย 14.4 ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดสุรินทร์มีอัตราป่วยสูงสุด 21.3 ต่อแสนประชากร และมีเด็กที่เสียชีวิตแล้ว 2 ราย จึงได้สั่งการให้ดำเนินการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคในชุมชน โรงเรียน วัด หรือสถานที่ที่มีประชาชนไปอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบมีผู้ป่วย ต้องติดตามดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากมีไข้สูงติดต่อกัน 2 วัน ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องรีบนำตัวไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจจะมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์                    

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ