สสจ.สตูลแจ้งเตือนระวังโรคฉี่หนูระบาด

เตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือ ลุยโคลนตม โดยเฉพาะอย่างผู้ที่มีบาดแผล ตามแขน ขา มือ เท้า แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเดินย่ำ หรือเดินลุยน้ำโคลน โดยเฉพาะชาวสวน ชาวนา รวมทั้งผู้ทำงานบ่อปลา ขุดลอกท่อระบายน้ำ ขอให้สวมใส่รองเท้าบู๊ท และสวมถุงมือยางป้องกันเอาไว้ด้วย

นายณรงค์  ลือขจร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สตูล เปิดเผยว่า ปี 2555 ประเทศไทยมีผู้ป๋วยโรคฉี่หนูแล้ว 3,836 ราย เสียชีวิต 54 ราย ซึ่งโรคฉี่หนูได้แพร่ระบาดมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ และรองลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในขณะที่ในพื้นที่จังหวัดสตูลปี 2555 มีผู้ป๋วยโรคฉี่หนู 31 ราย พื้นที่มีการแพร่ระบายโรคฉี่หนูของจังหวัดสตูล คือ ในอ.ควนกาหลง และอ.มะนัง

ทั้งนี้โรคฉี่หนู่ดังกล่าวติดต่อมาจาก หนู สุนัข โค กระบือ สุกร ฯลฯ ที่เป็นตัวนำเชื้อมาแพร่ โดยสัตว์เหล่านี้จะปัสสาวะปนเปื้อนเอาไว้ในแม่น้ำ ลำคลอง หรือ สถานที่มีน้ำขัง พื้นที่แฉะทำให้ผู้คนที่ลงไปเดินลุยน้ำท่วมติดเชื้อโรคฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล หรือ ทางเยื่อบุอ่อนๆ ง่ามมือ ง่ามเท้า ดวงตา ฯลฯ

ในขณะที่โรงฉี่หนูสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือ ลุยโคลนตม โดยเฉพาะอย่างผู้ที่มีบาดแผล ตามแขน ขา มือ เท้า แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเดินย่ำ หรือเดินลุยน้ำโคลน โดยเฉพาะชาวสวน ชาวนา รวมทั้งผู้ทำงานบ่อปลา ขุดลอกท่อระบายน้ำ ขอให้สวมใส่รองเท้าบู๊ท และสวมถุงมือยางป้องกันเอาไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคฉีหนูเข้าสู่ร่างกาย ประการสำคัญหลังเดินลุยน้ำ หรือลุยโคลนแล้วต้องเร่งทำการล้างร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณบาดแผลที่มีอยู่ตามร่างกายให้สะอาด  นอกจากนั้นให้ทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด หากพบหนูปัสสาวะทิ้งไว้ หรือกัดแทะสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านควรนำสิ่งของเหล่านั้นไปทำลายทิ้ง และเก็บกวาดขยะมูลฝอยนอกบ้าน หรือภายในบ้านเรือนให้สะอาด กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ จะปลอดภัยจากโรคฉี่หนูอย่างแน่นอน

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code