สสจ.พะเยา ชวน ปปช.ร่วมคนรักสุขภาพทำดีเข้าพรรษา

สาธารณสุขพะเยา เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ รวมพลคนรักสุขภาพทำความดีเข้าพรรษา พร้อมหาบุคคลต้นแบบ ทำดีและดูแลสุขภาพตนเอง ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2554


สสจ.พะเยา ชวน ปปช.ร่วมคนรักสุขภาพทำดีเข้าพรรษา


พ.ญ.อารีย์ ตันบรรจง สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูเข้าพรรษาปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม-12 ตุลาคม 2554 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นช่วงที่ชาวพุทธหลายคนมักถือศีลและปฏิบัติธรรม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการ งานรวมพลคนรักสุขภาพทำความดีเข้าพรรษาขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหลอดเลือด เป็นต้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยง เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายและปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ดี ไม่ดื่มสุราสิ่งมึนเมา และไม่สูบบุหรี่ เป็นระยะเวลา 3 เดือนตลอดเข้าพรรษา


สำหรับการดำเนินการในขณะนี้นั้น ให้ อสม.ชักชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 1 : 9 คน พร้อมแนะนำกลุ่มเสียงเหล่านี้ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตลอดช่วงเข้าพรรษา และบันทึกพฤติกรรมที่จะทำดีที่ให้เลือกปฏิบัติจาก 9 ข้อ ได้แก่ การลดน้ำหนัก, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, กินผักผลไม้ทุกมื้อ, กินข้าวกล้องทุกมื้อ, ลดหวาน มัน เค็ม, กินอาหารเจ หรือมังสวิรัติทุกวันพระหรือวันเกิด, เลือกดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน, งดเหล้าหรืองดสูบบุหรี่ และสวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาและทำจิตใจให้สงบ โดยบันทึกใบสั่งทำดีเข้าพรรษา เพื่อหาบุคคลต้นแบบทำดีเข้าพรรษา ปี 2554 ต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code