สสจ.ประจวบฯ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ที่มา : มติชนออนไลน์


สสจ.ประจวบฯ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.ประจวบฯ กำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่อง


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง หรือ CKD ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 จ.ราชบุรี ที่โรงแรมแอทที บูทีค อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้น นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้บรรยายในหัวข้อความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อลดและชะลอไตเสื่อมในระบบสุขภาพ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่


ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไตเรื้อรังของจังหวัดมีความรุนแรงเช่นเดียวกับหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะเหตุที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สสจ.ประจวบฯ จึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม เป็นมาตรการสำคัญของจังหวัดและดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาล (รพ.) ทับสะแก เป็นหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ซึ่งเกิดจากการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ชุมชน ภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงาน

Shares:
QR Code :
QR Code