สสจ.จันทบุ​รี ออกตรวจกระ​เช้าปลอดเห​ล้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรี ออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อป้องกันการนำสินค้าหมดอายุ และการนำสินค้าเครื่องดื่มมึนเมามาจำหน่าย

สสจ.จันทบุ​รี ออกตรวจกระ​เช้าปลอดเห​ล้า

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.54 ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี นายกฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายสมชาย ปัญญเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าควบคุมจากหน่วยงานต่างๆ นำทีมออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจสอบวันหมดอายุและการแสดงป้ายราคาสินค้า ของกระเช้าฯ พร้อมทั้งยังได้ป้องกันการลักลอบนำเอาเครื่องดื่มของมึนเมารวมไว้ในกระเช้าฯ

นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะจำหน่ายอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุมาจัดใส่รวมในกระเช้าฯ โดยสินค้าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย.ไม่ควรเอาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมาจัดรวมกับอาหาร

สสจ.จันทบุ​รี ออกตรวจกระ​เช้าปลอดเห​ล้า

นายกฤษณ์กล่าวต่อว่า พร้อมกำชับต้องดูแลเรื่องราคาด้วย เช่น กระเช้าฯ จะต้องมีการแสดงฉลาก ระบุว่า มีรายการสินค้าใดบ้าง ราคาเท่าไหร่ แต่ละรายการมีวันหมดอายุเมื่อไหร่ ในกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือมีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนมีโทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท และถ้านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดไว้ในกระเช้าจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 30 (5) มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้ผู้จำหน่ายทุกท่านให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และส่งเสริมเรื่องสุขภาพด้วยการนำสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการมาจัด

“ขอให้ประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ใช้ความระมัดระวังและพึงรักษาสิทธิของผู้บริโภค ด้วยการดูฉลากของสินค้าจัดรวมในกระเช้า ซึ่งจะแสดงชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุ พร้อมทั้งวันเดือนปีที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจนที่กระเช้าของขวัญปีใหม่ อย่าดูแต่ความสวยงาม หรือ ราคาสินค้าเท่านั้น หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.โทร.1556 หรือโทรศัพท์ 0-3931-1166, 0-3932-2032 ต่อ 105” นายกฤษณ์กล่าว

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code