สสค.ร่วมพัฒนาทักษะความคิดของเด็กและเยาวชน

ร่วมพัฒนาทักษะความคิดของเด็กและเยาวชน thaihealth


สสค.ร่วมกับ 12 ประเทศ พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะคิดได้-คิดสร้างสรรค์ก่อนนำร่อง 12 ประเทศ ก.ย.นี้


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประเทศฝรั่งเศส ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมประชุมนานานาชาติว่าด้วยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและนักวิชาการจากทั่วโลกกว่า 12 ประเทศมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ และสร้างเครื่องมือส่งเสริมและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชนในในระดับโรงเรียน


ข้อมูลล่าสุดในการสำรวจความต้องการจากนายจ้างที่ประสบความสำเร็จในประเทศสมาชิกกว่า 34 ประเทศของ OECD พบว่านายจ้างคาดหวังให้ลูกจ้างมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สูงสุด OECD จึงมีแผนจะให้การสนับสนุนการวิจัยและเริ่มทดลองใน 100 โรงเรียนนับแต่ปลายปีนี้เป็นระยะเวลา 3-5 ปี โดยมี 10 โรงเรียนในประเทศไทยเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าว


“เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันยังขาดเครื่องมือในการฝึกฝนและวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะที่ทำให้คิดเป็นซึ่งเป็นทักษะการทำงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอย่างเป็นระบบ OECD เชื่อมั่นในขีดความสามารถทางวิชาการด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเราจากงานวิจัยที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ร่วมกับคณะนักวิจัยนำโดย ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์จนมีเครือข่ายครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลายสิบโรงเรียนจากทุกภูมิภาค โดยหลังจากสสค.และ OECD ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือแล้วเสร็จจะมีการนำร่องใช้ใน 12 ประเทศตั้งแต่ ก.ย.58 นี้”


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ