สสค.ตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียน 4 ภาค

สสค.ผนึกมูลนิธิร่มฉัตรตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียน 4 ภาค เปิดศูนย์ภาคกลางที่สมุทรสาคร แนะเด็กไทยเรียนรู้ให้มีทักษะ 3 ภาษารับเอซี ครูสอนภาษาพม่า ห่วงคนไทยเมินเรียนรู้เรื่องราว ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ชี้หากเรียนรู้ช่วยให้รู้จัก-เข้าใจ 10 ประเทศสมาชิกเอซี จี้เร่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ป.ตรีเน้น 7 สาขา

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคกลางที่โรงเรียนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่า การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคนและไทยก็สามารถไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านได้เช่น พม่า ซึ่งแม้แต่อเมริกายังสนใจจะเข้าไปลงทุน ต่อไปในอนาคตเด็กไทยจะต้องมีความรู้ถึง 3 ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

“การที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนขึ้นในภาคต่างๆ โดยภาคกลางตั้งที่สมุทรสาครและส่งเสริมให้เด็กไทยภาษาพม่า เป็นจังหวัดที่มีแรงงานพม่า มาจดทะเบียนมีกว่า2.1 แสนคน รัฐบาลได้จัดหาครูผู้สอนภาษามาสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียนต่างๆ ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ครูชาวจีนมาสอนภาษาจีนกว่า 1.6 พันคน รวมทั้งครูชาติอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อังกฤษด้วย”

ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้จัดการโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ สสค. กล่าวว่า ศูนย์ใน 4 ภาคได้แก่ ภาคเหนือที่โรงเรียนบ้านแม่จัน จ.เชียงราย ภาคกลางที่โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี และภาคใต้ที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จ.สงขลา โดยแต่ละศูนย์ได้มีการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ และชุมชนในพื้นที่

หลังจากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยนายวันชัย แสงสุขเอี่ยม อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานรัฐต้องส่งเสริมให้คนไทยและเยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอซีโดยเฉพาะผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีในปัจจุบันยังมีคุณภาพไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ ศธ.จึงควรพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะใน 7 สาขาอาชีพคือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชีและช่างสำรวจ เนื่องจากจะมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 7 สาขานี้หลังเปิดเอซี

นายซอ ซอ อู ครูสอนภาษาพม่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กล่าวว่า การที่คนไทยและชาติต่างๆ ในอาเซียนมีทักษะความรู้หลายภาษา จะทำให้ได้เปรียบ จึงควรเพิ่มพูนทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เช่น ภาษาพม่า จะทำให้เกิดความรักและความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกเอซี ซึ่งภาษาพม่านั้นเรียนไม่ยากเพราะไม่ได้ซับซ้อน หากคนไทยสนใจเรียนรู้อย่างจริงจังก็จะเรียนรู้และนำไปใช้สื่อสารได้ในที่สุด                    

 

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code