สศช.อึ้งพบเยาวชนเสพยา สูบบุหรี่ ดริ๊งเหล้า อื้อ

 

สศช.สะท้อนปัญหาสังคมสื่อม พบเยาวชนไทยถูกจับเสพยา ตกเป็นเหยื่อ “บุหรี่กลิ่นผลไม้ เหล้าปั่น” จี้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาดูแลเยาวชน รองเลขาฯ สศช.ระบุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดอีก 400 แห่ง บางตำบลอ้างเด็กน้อยไม่คุ้มทุน

วันนี้ (28 ก.พ.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการ สศช. รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคในช่วงไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2553 โดยนายอาคม กล่าวว่า ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิต นั่นคือปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนอายุ 15-24 ปี เพราะรูปแบบของผลิตภัณฑ์มีลักษณะล่อใจวัยรุ่นมากขึ้น เช่น บุหรี่ที่มีสีและกลิ่นผลไม้ เหล้าปั่น

นอกจากนี้ยังมีคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ประทุษร้ายต่อทรัพย์ พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเพิ่มสูงสุดในรอบ 8 ปี ในไตรมาสสี่มีการจับกุมคดียาเสพติดซึ่งมีส่วนมากที่สุด 77,893คดี จากทั้งปี 266,010 คดี ในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุ 20-24 ปี ถูกดำเนินคดีฐานเสพยาติด

จากนั้น นายอาคม กล่าวถึงปัญหาการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทย ทั้งในเรื่องการใช้เวลาไม่เหมาะสม การใช้ความรุนแรง ยกพวกตีกันและใช้อาวุธ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย การตั้งครรภ์ของแม่วัยใส อายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้สะท้อนสภาพสังคมที่เสื่อมถอยลง ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเข้ามาแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง

ด้าน นางสุวรรณี กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนาเด็กทั้งเรื่องสติปัญญา การเรียนรู้ในการควบคุมอารม การรู้ถูกผิด เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในปี 2553 ที่ผ่านมารัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสวัสดิการในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย ใน “แผนปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” ให้มีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

จากผลการสำรวจระดับเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการของเด็ก 0-5 ปี พบว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญาช้าและระดับเชาวน์ปัญญาค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเราพบว่าเด็กถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจ ให้เด็กใช้เวลาสั่งดูทีวีวันละหลายชั่วโมง ทำให้ซึมซับพฤติกรรมจากละคร ข่าว ดังนั้น ผู้ปกครองควรเอาใจใส่เด็กวัยนี้เพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องโภชนาการ ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย

นางสุวรรณี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันรัฐจัดสวัสดิการด้านการศึกษา โดยตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี อุดหนุนค่าเล่าเรียน อาหารกลางวัน และนม ขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณ 19,000 แห่ง ครอบคลุม อปท.7,269 แห่ง แต่ยังขาดอยู่อีก 400 กว่าแห่ง รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดให้ครบทุกแห่งภายในปี 2555

“เหตุผลที่ชุมชนบางแห่งไม่ตั้งศูนย์เด็กเล็ก เขาให้เหตุผลว่า มีเด็กไม่ถึง 30 คน ถ้าตั้งศูนย์ขึ้นมาจะมีค่าใช้จ่ายสูง มีค่าก่อสร้างอาคาร ค่าพี่เลี้ยงเด็ก และอื่นๆ จึงให้เด็กไปเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้ๆ แทน อย่างไรก็ตาม ปี 2555 เป็นนโยบายของรัฐ ให้จัดตั้งให้ครบทุกศูนย์” นางสุวรรณี กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code