สวนหลวงไม่พบน้ำมันทอดซ้ำ

อยู่ในเกณฑ์กำหนด

 

สวนหลวงไม่พบน้ำมันทอดซ้ำ

          นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กล่าวว่า เขตจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจสอบหาสารโพลาร์ในน้ำมันตามร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารที่จำหน่ายตามริมถนน ตรอกซอย เช่น ร้านจำหน่ายปาท่องโก๋ ร้านขายไก่ทอด ปลาทอด หมูทอดเนื้อทอด และมันฝรั่งทอด เป็นต้น เพื่อตรวจสอบหาสารโพลาร์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้

 

          ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้หมั่นตรวจสอบร้านอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้สึกมั่นใจในคุณภาพของอาหาร และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารให้หมั่นเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารอยู่เสมอ

 

          ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาปรุงอาหารรับประทานเอง การซื้ออาหารสำเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สะดวก ประหยัด แต่หากผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ใส่ใจคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร เช่น การไม่เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารหลายๆ ครั้ง จะทำให้ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาสารโพลาร์ในน้ำมันเป็นประจำ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

 

update : 22-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ