สวนสวยในซอยนำร่อง150 จุดทั่ว กทม.

ที่มา : เดลินิวส์


สวนสวยในซอยนำร่อง150 จุดทั่ว กทม. thaihealth


แฟ้มภาพ


ปรับภูมิทัศน์150 ซอย วิวสวยคัดเขตละ3ซอยนำร่องก่อน


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. โดยกล่าวว่า จากที่ กทม.ได้วางแผนการปรับภูมิทัศน์เมือง เพิ่มความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่พื้นที่ต่างๆ นั้น ซึ่งได้สั่งการให้สำนักงานเขตดูแลภูมิทัศน์ในแนวเส้นทางถนนสายหลักต่างๆ ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งการปรับปรุงดูแลต้นไม้ ปรับปรุงทางเท้า ติดตั้งพื้นที่ไฟฟ้าสองสว่างเพื่อประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดนั้น ดำเนินการพัฒนาในหลายเส้นทางอย่างต่อเนื่อง แต่ในพื้นที่ซอยย่อยต่างๆ ซึ่งกรุงเทพฯ มีสวนย่อย ถนนสายรองจำนวนมาก กทม.จึงวางแนวทางการพัฒนาซอยย่อยต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ร่วมกับปรับภูมิทัศน์ดูแลหน้าบ้าน ดูแลซอยของตนเอง ผ่านโครงการสวยในซอย


พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า เบื้องต้น กทม.จะนำร่องโครงการสวยในซอย พัฒนาซอยย่อยต่างๆ ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต กำหนดพื้นที่เขตละ 3 ซอย รวม 150 ซอย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ทำการสำรวจซอยที่ภาคประชาชนสามารถร่วมมือกำหนดแนวทางการพัฒนาซอยของตนเองให้สวยงามสะอาด ปลอดภัย เป็นซอยที่น่าอยู่อาศัยได้มากที่สุด เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จ โดย กทม.จะเป็นผู้ร่วมการสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าว จะดำเนินการได้จากประชาชนให้ร่วมมือ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐใดๆ และทั้ง 150 ซอยนำร่องนั้น หากซอยใดสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กทม.ก็จะจัดกาประกวด มอบโล่รางวัลให้เป็นกำลังใจแก่ภาคประชาชน


 

Shares:
QR Code :
QR Code