“สวนสนุกดรีมเวิลด์” องค์กรต้นแบบ Happy Workplace

          "สวนสนุกดรีมเวิลด์" นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาพนักงานว่า เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยแล้ว "มีความสุข" จนได้รับการคัดเลือกจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สมาคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรต้นแบบ Happy Workplace ของจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2556


/data/content/25244/cms/e_bhlprvwx2567.jpg


          วิลาศ ก้อนทอง รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า การที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เป็นเพราะองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านบุคลากรเป็นหลัก โดยวางแนวทางการบริหารงานขององค์กรไว้ ดังนี้


          1.การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น


          2.มุ่งเน้นการสื่อสารและให้ข้อมูลพนักงานอย่างถูกต้องและทั่วถึง


          3.สร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานสบาย ๆ สไตล์สวนสนุก


          4.มีการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการทำงาน


          5.ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ความดี ให้พนักงานรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อสังคม


          6.ให้ความดูแลและเอาใจใส่ความก้าวหน้าของพนักงาน


          "สวนสนุกดรีมเวิลด์ ได้นำหลัก Happy Workplace มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งสนับสนุน และเสริมสร้างความสุขในองค์กรให้แก่พนักงานตามหลัก แฮปปี้ 8 หรือกล่องแห่งความสุข 8 ประการ คือ Happy Heart, Happy Body, Happy Soul, Happy Brain, Happy Money, Happy Family, Happy Society และ Happy Relex"


          โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการยกย่องคนต้นแบบขององค์กร (คนสุจริต คนเหล็ก ฯลฯ) โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการอบรมการทำความดี โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและ ต่างประเทศ โครงการสวัสดิการออมทรัพย์ โครงการบอกรักพ่อ โครงการแบ่งฝันปันให้น้อง โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ โครงการวันรวมใจสังสรรค์ประจำปี และอีกหลายๆ โครงการ/data/content/25244/cms/e_efrtvw136789.jpg ที่ได้ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง  


          ล่าสุด อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้นำผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 ท่าน มาศึกษาดูงานภายในสวนสนุกดรีมเวิลด์ ในฐานะที่เป็น หนึ่งในองค์กรต้นแบบ Happy Workplace พร้อมเข้าเยี่ยมชม  "แอนิมอล ฟาร์ม" สวนสัตว์โลกผู้น่ารัก โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุกดรีมเวิลด์


      จึงไม่น่าประหลาดใจที่ "สวนสนุกดรีมเวิลด์" จะไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นอีกหนึ่งองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace ที่พนักงานทำงานด้วยแล้วมีความสุข สมกับสโลแกน "โลกแห่งความสุข สนุกทั้งครอบครัว" จริงๆ


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code