สวท.สุพรรณบุรี ประชุม Gen Z เยาวชนไม่สูบบุหรี่

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND ​


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND 


สวท.สุพรรณบุรี ประชุม Gen Z เยาวชนไม่สูบบุหรี่ thaihealth


สวท.สุพรรณบุรี จัดประชุมเครือข่าย Gen Z เยาวชนไม่สูบบุหรี่


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี (สวท.สุพรรณบุรี) นำโดย นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี (สวท.สุพรรณบุรี) จัดประชุม เครือข่าย Gen Z โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส / กอ.รมน.สุพรรณบุรี/ กศน.สุพรรณบุรี / วิทยาลัยอาชีวศึกษา/ อบจ.สุพรรณบุรี/ สสจ.สุพรรณบุรี /รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์/ สนง.พมจ.สุพรรณบุรี/ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สุพรรณบุรี เป็นต้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานรณรงค์เยาวชนไม่สูบบุหรี่ และขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเตรียมจัดกิจกรรมในโครงการ Gen Z ไม่สูบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สวท.สุพรรณบุรี โดยมีเครือข่ายเป็นเยาวชนเข้าอบรมจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่สุพรรณบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ