‘สลากพนัน’ ก็พันธกิจ ‘ปกป้องสิทธิเด็ก’

เร่งสกัดกั้นสิ่งมอมเมาเยาวชนไทยก่อนสาย!!

 

 ‘สลากพนัน’ ก็พันธกิจ ‘ปกป้องสิทธิเด็ก’

          กรณีปัญหา สลากพนัน ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมไทยเคยมองข้ามปัญหานี้ มอมเมาอย่างน้อย 5 ประเด็น คือ… การติดการพนัน, การติดเหล้า – เบียร์ – บุหรี่ ที่ถูกใช้เป็นของรางวัล, การติดนิสัยการโกง จากการพนัน, การติดนิสัยขี้ขโมย จากการหาเงินเล่นพนัน และ การก่ออาชญากรรม ต่างๆ หลังจากติด 4 อย่างที่ว่ามา

 

          ขณะเดียวกันปัญหานี้ก็ผิดกฎหมายอย่างน้อย 4 ฉบับ คือ… ผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 บัญชี ข. เมื่อมีการเล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เมื่อปล่อยปละหรือชักจูงให้เด็กเล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เมื่อใช้เหล้า – เบียร์เป็นของรางวัลล่อใจให้เล่นพนัน, ผิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เมื่อใช้บุหรี่เป็นของรางวัลแล้วให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นพนัน

 

          และไม่เพียงเป็นปัญหา 5 มอมเมากับ 4 ผิดเท่านั้น…ที่สำคัญ สลากพนันยังเป็นการ ละเมิดสิทธิเด็กด้วย !!

 

          ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในรัฐภาคีตามอนุสัญญานี้ ในข้อ 19 ของอนุสัญญา ระบุว่า… ต้องมีการดำเนินมาตรการทั้งปวงเพื่อปกป้องมิให้เด็กเผชิญการปฏิบัติที่ผิด – การแสวงหาผลประโยชน์, ข้อ 32 ระบุว่า… ต้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และข้อ 36 ระบุว่า…ต้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพเด็กนั้น

 

          กับประเด็น ละเมิดสิทธิเด็กซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เป็นจุดเริ่มของปัญหาอื่นๆ นั้น ฉัตรชัย เชื้อรามัญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด ก็ร่วมสำทับซ้ำในประเด็นนี้ว่า… การที่ผู้ใหญ่นำสลากพนัน หรือ สลากจับเบอร์ – สลากชิงโชค พวกนี้มาให้เด็กเล่นพนัน หรือการปล่อยปละละเลย ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อจากการแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ หรือเป็นการ ไม่ปกป้องคุ้มครองเด็ก

 

          ฉัตรชัยบอกว่า… สลากพนันนี้เข้าถึงเด็กได้ง่ายมาก เพราะอยู่ในร้านค้าปะปนกับสินค้าอื่นๆ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่รับผิดชอบต่อเด็ก และเหตุที่มีมานานและมีมาตลอดจนปัจจุบัน ก็เพราะเล่นพนันได้ในราคาไม่แพง มีรางวัลใหญ่ๆ ล่อใจ ซึ่งของรางวัลนั้นหากเป็นเหล้า เบียร์ บุหรี่ ถ้าเด็กได้ไปก็คงไม่นำไปให้พ่อแม่ เพราะจะกลัวถูกว่ากล่าวที่นำเงินไปเล่นพนันสลาก ก็จะยิ่งเป็นปัญหา เพราะเด็กอาจอยากรู้อยากลองและบริโภคเอง

 

          ทุกวันนี้เด็กและเยาวชนไทยตกเป็นเหยื่อการกระทำของผู้ใหญ่แทบทุกประเภท ทั้งด้านเพศ ไอที การโฆษณา ของมอมเมาต่างๆ จนเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ทำให้เด็กทำร้ายเด็กด้วยกันเอง ในขณะที่การ ควบคุมปัญหาที่ต้นทาง โดยฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น มีน้อยมาก หรือบางกรณีไม่มีเลย เพราะถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะไม่มีกระบวนการคำนึงถึงปัญหาจึงเกิดมากมายเช่นทุกวันนี้!!

 

          ผอ.ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนฯ ระบุอีกว่า… ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องใส่ใจ – ร่วมจัดการกับปัญหาผู้ใหญ่ที่มุ่งแต่จะแสวงหาหรือค้ากำไรจากเด็ก ซึ่งสำหรับ สลากพนันที่ก็ถือเป็นการ ละเมิดสิทธิเด็ก นั้น แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็เป็นการปลูกฝังทั้งเรื่องการพนัน และเปิดช่องให้อบายมุขต่างๆ ข้องแวะและเข้าถึงเด็กชนิดที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่อ่อนไหว รู้ไม่เท่าทันใจตนเอง ก็ เป็นเหยื่อผู้ใหญ่เห็นแก่ได้

 

          ด้าน สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ก็ร่วมชี้ว่า… สลากพนัน นี้เมื่อมองในแง่ของสิทธิเด็ก เป็นการ ละเมิดสิทธิเด็กแน่นอน เพราะเด็กตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดโดยการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ ซึ่งสังคมไทยเราปล่อยปละละเลยเรื่องการพนันในรูปแบบของสลากพนัน ชิงโชค จับเบอร์ มานานมาก จนจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยไปแล้ว ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วมันเป็นปัญหา

 

          สลากพวกนี้ แม้ว่าของรางวัลจะเป็นแค่ตุ๊กตา ก็ถือว่าละเมิดสิทธิเด็กแล้ว เพราะเป็นเรื่องการพนัน การเสี่ยงโชค เป็นการปลูกฝังทำให้เด็กหมกมุ่นกับการพนันชนิดที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว และยิ่งของรางวัลเป็นอบายมุขต่างๆ เหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็ยิ่งเป็นการละเมิด 2 ชั้น หนักเข้าไปอีก จึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกวดขันดูแลเรื่องสลากพนันที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กให้มากขึ้น” …สรรพสิทธิ์ระบุ

 

          ทั้งนี้ แม้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติในหลายส่วนได้เริ่มกวดขัน จัดการปัญหา สลากพนันแล้ว แต่ที่ ผอ.มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ชี้ถึงพันธกิจของไทยในการเป็นรัฐภาคีตาม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยบอกว่า… รัฐภาคีต้องหาทางสกัดกั้นการละเมิดการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก แต่กรณีสลากพนันนี้ ที่ผ่านมารัฐไม่มีการดำเนินการจริงจังก็น่าคิด จุดนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการปัญหาสลากพนัน

 

          คำว่า รัฐภาคีต้อง…นั้น รัฐย่อมหมายถึง รัฐบาลขณะที่ ต้องย่อมหมายถึง เป็นหน้าที่ซึ่งปัญหาของเด็กไทยที่รัฐบาลปัจจุบันต้องแก้ไขแม้จะมีหลายเรื่องใหญ่ แต่รัฐบาลก็ อย่าได้มองข้ามสลากพนัน !!

 

          เพราะเรื่องที่มักจะถูกมองว่าเล็กนี่แหละสามารถเป็น ต้นลม เป็นต้นลมที่สามารถ โหมไฟปัญหาใหญ่ๆ ได้ตั้งหลายด้าน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 01-07-52

อัพเดทเนื้อาโดย: กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

สร้างนักพนันรุ่นเยาว์ ด้วยหวยออนไลน์

หวยออนไลน์ดึงเด็กเล่นพนันเพิ่ม!?!

ผนึกต้านหวยตู้ หวั่นเด็กติดหวยออนไลน์

พบ ตู้พนันเปิดบริการรอบ ม.-หอพัก

แพทย์แนะ 7 วิธีเลี่ยงหายนะจากพนันบอล

 

Shares:
QR Code :
QR Code