สร้างออฟฟิศไทยไร้พุง

          /data/content/26200/cms/e_afhijnqy2369.jpg


         เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด เวิร์กช็อป "The firm องค์กรซ่อนอ้วน 2" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อ ให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินของพนักงานในองค์กรภายใต้แนวคิด "ลดพุง ลดโรค"


          "ในแต่ละปีอัตรา คนไทยเป็นโรคอ้วนมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ รับประทานที่ไม่เหมาะสม ต่อร่างกาย " สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส.ให้ข้อมูลสำหรับแนวทางสร้างองค์กรสุขภาพดีที่แนะนำคือ "หลัก 3 อ." ประกอบไปด้วย การเลือกรับประทานอาหารที่ดี การออกกำลังกายอย่างเพียงพอ และการรักษาอารมณ์ที่สมดุล


          "อ. อาหาร คือ กินไม่ครบ 5 หมู่ เปลี่ยนมาเลือกกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นการกินประเภทต้ม นึ่ง อบ ย่าง และผักผลไม้ที่มีกากใยสูง พร้อมทั้งเลี่ยงการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เค็มจัด หวานจัด อ.ออกกำลังกาย ประมาณ 30 นาที ต่อครั้งเพื่อสุขภาพที่ดี แต่หากต้องการออกกำลังกายเพื่อควบ คุมน้ำหนัก ควรเลือกออกกำลังกายแบบแอโรบิก ระดับหนักปานกลางประมาณ 45-60 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ จะทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน และสามารถ/data/content/26200/cms/e_aefmnruv1578.jpgดึงไขมันส่วนเกินในร่างกายออกมาใช้ สุดท้าย อ. อารมณ์ คือ การสร้างความรู้สึกและแรงบันดาลใจที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจัง เพราะหากจิตใจไม่เข้มแข็ง และไม่มีจุดหมายปลายทาง การลดน้ำหนักก็จะไม่เป็นผลสำเร็จ"


          สำหรับการสร้างองค์กรสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์แบบนั้น ผู้บริหารควรจะต้องจริงจังกับการรณรงค์ให้คนในองค์กรมีสุขภาพดี มีการจัดกลุ่มบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายเพื่อผลักดันนโยบายไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงมีแผนปฏิบัติการรายปีที่ชัดเจน และสามารถทำได้จริง


          "สิ่งสำคัญคือ ผู้บริหารจะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและการปฏิบัติตาม" ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการคนเดิม กล่าว


          ด้าน นางจุฑามาศ แสงโชติ ตัวแทนจากบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช หนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมเวิร์กช็อป กล่าวถึงแนวทางการสร้างองค์กรสุขภาพว่า ทางบริษัทได้เริ่มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรมาตั้งแต่ปี 2556 มีการจัดกิจกรรมพิชิตอ้วนโดยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง รวมถึงเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน


          จัดพื้นที่ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทุกวันจันทร์จะมีกิจกรรมโยคะ ในวันพุธและวันศุกร์จะมีกิจกรรม บูธแคมป์ (Boot Camp)การออกกำลังกายแบบทหาร โดยจะทำการฝึกเป็นกลุ่ม ซึ่งท่าที่ใช้ออกกำลังกายประกอบไปด้วยการวิ่ง วิดพื้น ซิทอัพกระชับกล้ามท้อง ตลอดจนการยกเวต และท่าออกกำลังกายอีกหลายท่า/data/content/26200/cms/e_afjprxyz1349.jpgที่ใช้สำหรับฝึกทหารกัน จริง ๆ ภายใต้การออกคำสั่งของครูฝึก เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ชื่นชอบของพนักงาน เพราะเป็นการออกกำลังกายที่จำลองสถานการณ์ สนุก และไม่จำเจ โดยจะใช้เวลาหลังเลิกงานในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดรถรับส่งพนักงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับหลังจากออกกำลังกายอีกด้วย


          "จากการที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปองค์กรซ่อนอ้วน 2 ในครั้งนี้ ได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแบบประเมินผล ที่ควรทำไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม รวมถึงแนวคิด 3 อ. จากอาจารย์สง่า ที่จะได้นำไปปรับใช้เป็นหัวข้อรณรงค์เพิ่มเติม ส่วนตัวเชื่อว่าทุกองค์กรที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตนให้ มีสุขภาพที่ดีเหมือนกัน เพราะพนักงานทุกคน คือ ฟันเฟืองสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า" นางจุฑามาศ กล่าวทิ้งท้าย.


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code